חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 21
122 מר
5
2,640,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
120 מר
5
1,970,000 ₪
חיפה כרמליה
רות
24 מר
5
2,650,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 6
191 מר
5
4,390,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 29
127 מר
5
2,620,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
145 מר
5
2,250,000 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
125 מר
5
1,800,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
115 מר
5
1,950,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
166 מר
5
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
150 מר
5
2,900,000 ₪
חיפה כרמליה
חנה
5
2,675,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 6
147 מר
5
2,490,000 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 18
115 מר
5
1,790,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 6
237 מר
5
2,590,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
130 מר
5
2,290,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
122 מר
5
2,590,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
150 מר
5
2,795,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל
120 מר
5
2,200,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
1 מר
5
1,850,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה 16
150 מר
5
2,240,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 38
115 מר
5
2,180,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל 18
120 מר
5
2,400,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
130 מר
5
1,790,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
120 מר
5
2,100,000 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
1 מר
5
1,880,000 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 10
125 מר
5
2,320,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
127 מר
5
2,780,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
115 מר
5
1,750,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל
200 מר
5
3,700,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
120 מר
5
1,990,000 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 18
110 מר
5
חיפה כרמליה
חנה
120 מר
5
1,990,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
20 מר
5
2,800,000 ₪
חיפה כרמליה
רות 32
135 מר
5
100,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
115 מר
5
1,890,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 6
132 מר
5
2,390,000 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו
110 מר
5
1,720,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל
160 מר
5
2,990,000 ₪
חיפה כרמליה
חנה
100 מר
5
1,450,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
120 מר
5
2,100,000 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 13
110 מר
5
2,700,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
150 מר
5
2,490,000 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה
125 מר
5
2,420,000 ₪
חיפה כרמליה
חנה
220 מר
5
2,150,000 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 14
125 מר
5
2,250,000 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 18
120 מר
5
1,750,000 ₪
חיפה כרמליה
רות
115 מר
5
2,290,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
150 מר
5
2,240,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל
140 מר
5
3,550,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל
24 מר
5
3,600,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
120 מר
5
2,150,000 ₪
חיפה כרמליה
נעמי
125 מר
5
2,250,000 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו
120 מר
5
1,750,000 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 14
120 מר
5
2,250,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
143 מר
5
חיפה כרמליה
חנה
120 מר
5
2,250,000 ₪
חיפה כרמליה
צדקיהו 22
155 מר
5
3,100,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל
24 מר
5
3,550,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל 10
143 מר
5
3,550,000 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו
110 מר
5
2,090,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
120 מר
5
1,620,000 ₪
חיפה כרמליה
רות
136 מר
5
2,300,000 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה
120 מר
5
1,750,000 ₪
חיפה כרמליה
רות 9
124 מר
5
2,300,000 ₪
חיפה כרמליה
רות 000
110 מר
5
2,300,000 ₪
חיפה כרמליה
חנה
150 מר
5
3,500,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 29
122 מר
5
3,200,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 29
122 מר
5
3,200,000 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו
110 מר
5
1,750,000 ₪
חיפה כרמליה
בועז
150 מר
5
3,100,031 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
120 מר
5
1,690,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
140 מר
5
2,510,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 38
115 מר
5
2,240,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 29
128 מר
5
2,560,000 ₪
חיפה כרמליה
רות
110 מר
5
3,190,000 ₪
חיפה כרמליה
נועם 3
128 מר
5
1,800,000 ₪
חיפה כרמליה
רות 5
100 מר
5
3,250,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 38
130 מר
5
2,600,000 ₪
חיפה כרמליה
צדקיהו 24
144 מר
5
3,480,000 ₪
חיפה כרמליה
נוגה
137 מר
5
3,199,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
70 מר
5
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 16
140 מר
5
2,290,000 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 5
200 מר
5
3,000,000 ₪
חיפה כרמליה
נועם 1
155 מר
5
1,770,000 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו
10 מר
5
חיפה כרמליה
רחל 10
144 מר
5
3,550,000 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 18
110 מר
5
1,720,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
130 מר
5