חיפה רמת הדר
בעל שם טוב 35
150 מר
5
חיפה רמת הדר
רמב"ן 29
125 מר
5
1,490,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום 44
125 מר
5
חיפה רמת הדר
ליאון בלום
120 מר
5
1,430,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום
120 מר
5
1,430,000 ₪
חיפה רמת הדר
בעל שם טוב
140 מר
5
חיפה רמת הדר
מרק לברי 17
130 מר
5
1,750,000 ₪
חיפה רמת הדר
מרק לברי 17
128 מר
5
1,680,000 ₪
חיפה רמת הדר
רמב"ן
120 מר
5
1,450,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום 44
125 מר
5
1,320,000 ₪
חיפה רמת הדר
חנה סנש
130 מר
5
1,470,000 ₪
חיפה רמת הדר
רמב"ן 29
140 מר
5
חיפה רמת הדר
בעל שם טוב
150 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה רמת הדר
חנה סנש 16
123 מר
5
1,480,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום
117 מר
5
1,280,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום 66
115 מר
5
1,430,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום 44
125 מר
5
1,500,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום 30
108 מר
5
1,090,000 ₪
חיפה רמת הדר
חנה סנש 17
123 מר
5
1,480,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום 66
120 מר
5
1,390,000 ₪
חיפה רמת הדר
בעל שם טוב
120 מר
5
1,300,000 ₪
חיפה רמת הדר
רמב"ן
115 מר
5
1,000,000 ₪
חיפה רמת הדר
מרק לברי 17
125 מר
5
1,710,000 ₪
חיפה רמת הדר
בעל שם טוב 39
144 מר
5
1,300,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום 44
124 מר
5
1,320,000 ₪
חיפה רמת הדר
מרק לברי
125 מר
5
1,600,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום
125 מר
5
1,480,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום
115 מר
5
1,180,000 ₪
חיפה רמת הדר
מרק לברי
120 מר
5
1,630,000 ₪
חיפה רמת הדר
מרק לברי
120 מר
5
1,745,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום 30
120 מר
5
1,350,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום
113 מר
5
חיפה רמת הדר
בעל שם טוב
150 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום
125 מר
5
1,245,000 ₪
חיפה רמת הדר
מרק לברי 17
123 מר
5
1,610,000 ₪
חיפה רמת הדר
בעל שם טוב 39
120 מר
5
1,300,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום
105 מר
5
1,390,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום
135 מר
5
1,365,000 ₪
חיפה רמת הדר
חנה סנש 17
123 מר
5
1,600,000 ₪
חיפה רמת הדר
בעל שם טוב 35
150 מר
5
1,590,000 ₪
חיפה רמת הדר
מרק לברי 17
125 מר
5
1,800,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום 66
110 מר
5
חיפה רמת הדר
ליאון בלום
125 מר
5
1,430,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום
135 מר
5
1,365,000 ₪
חיפה רמת הדר
ליאון בלום 66
110 מר
5