חיפה הדר הכרמל
החלוץ 67
60 מר
2.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
טבריה
70 מר
2.5
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
60 מר
2.5
699,999 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום 12
70 מר
2.5
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 27
65 מר
2.5
210,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 10
65 מר
2.5
730,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
לונץ
71 מר
2.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
60 מר
2.5
640,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 52
60 מר
2.5
720,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
70 מר
2.5
690,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
72 מר
2.5
690,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
65 מר
2.5
820,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי
70 מר
2.5
725,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 13
60 מר
2.5
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 5
52 מר
2.5
470,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי 13
60 מר
2.5
770,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 41
80 מר
2.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 48
55 מר
2.5
630,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
65 מר
2.5
720,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
70 מר
2.5
635,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר מרכז
58 מר
2.5
525,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי
65 מר
2.5
760,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
לונץ 7
65 מר
2.5
590,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
60 מר
2.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו
70 מר
2.5
660,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
65 מר
2.5
830,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר מרכז
70 מר
2.5
680,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 61
75 מר
2.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
65 מר
2.5
780,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
דניאל
53 מר
2.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מלצ'ט 6
78 מר
2.5
820,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל
55 מר
2.5
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
60 מר
2.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום
51 מר
2.5
565,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל"ו 8
60 מר
2.5
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 1
70 מר
2.5
859,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג 1111
55 מר
2.5
660,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
75 מר
2.5
599,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 4
65 מר
2.5
710,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר מרכז
55 מר
2.5
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרב אוחנה
55 מר
2.5
520,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל 35
35 מר
2.5
575,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מעלות הנביאים 10
72 מר
2.5
800,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סירקין
60 מר
2.5
530,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השומר 36
65 מר
2.5
520,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו
60 מר
2.5
640,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השומר 24
60 מר
2.5
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השומר 22
50 מר
2.5
510,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שפירא
55 מר
2.5
640,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
55 מר
2.5
620,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 35
78 מר
2.5
850,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
65 מר
2.5
710,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 109
60 מר
2.5
559,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
60 מר
2.5
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
לבונטין
60 מר
2.5
690,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל
60 מר
2.5
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל 35
35 מר
2.5
575,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל
40 מר
2.5
575,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השומר 30
56 מר
2.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל
2.5
545,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 39 39
75 מר
2.5
670,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מדרגות צפת 14
65 מר
2.5
620,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 43
70 מר
2.5
חיפה הדר הכרמל
הרצל 109
60 מר
2.5
569,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פרישמן
45 מר
2.5
455,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו
65 מר
2.5
680,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
80 מר
2.5
599,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
45 מר
2.5
455,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג 14
60 מר
2.5
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר עליון
50 מר
2.5
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 500
62 מר
2.5
770,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום
51 מר
2.5
640,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
65 מר
2.5
750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר מרכז
65 מר
2.5
500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חברון
65 מר
2.5
635,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
טבריה 16
80 מר
2.5
820,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
65 מר
2.5
750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
70 מר
2.5
885,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
70 מר
2.5
750,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
60 מר
2.5
770,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל"ו
65 מר
2.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 39
75 מר
2.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
י.ל. פרץ 15
80 מר
2.5
820,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 13
59 מר
2.5
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
45 מר
2.5
455,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הקישון 12
60 מר
2.5
580,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
65 מר
2.5
520,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
67 מר
2.5
590,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
65 מר
2.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 16
55 מר
2.5
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג 19
1 מר
2.5
620,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג 25
65 מר
2.5
660,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל"ו
65 מר
2.5
690,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
45 מר
2.5
455,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג 31
70 מר
2.5
720,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים 7
65 מר
2.5
660,000 ₪