חיפה הדר הכרמל
פבזנר 10
25
1.5
499,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג דרום 4
25
1.5
445,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברוריה 1
17
1.5
200,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף 13
37
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
קסל 7
21
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אבן סינא 4
30
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 64
30
1.5
535,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 3
23
1.5
245,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל 35
32
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 24
30
1.5
560,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
לבונטין 29
45
1.5
390,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 26
45
1.5
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 23
29
1.5
400,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
צידון 12
27
1.5
310,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף 17
25
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 27
32
1.5
560,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 53
26
1.5
450,000 ₪