חיפה הדר הכרמל
פבזנר 10
25 מר
1.5
499,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 64
30 מר
1.5
516,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 24
30 מר
1.5
612,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 64
30 מר
1.5
516,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים 15
40 מר
1.5
340,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 10
30 מר
1.5
498,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 12
30 מר
1.5
520,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 22
30 מר
1.5
605,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 65
35 מר
1.5
475,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 64
32 מר
1.5
515,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 44
44 מר
1.5
710,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 46
50 מר
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברוריה 1
20 מר
1.5
250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 64
30 מר
1.5
510,000 ₪