חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35 מר
1.5
245,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל
30 מר
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצליה 5
40 מר
1.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 88
22 מר
1.5
370,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר מרכז
40 מר
1.5
415,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי
30 מר
1.5
590,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום
31 מר
1.5
415,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35 מר
1.5
460,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
20 מר
1.5
260,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ
50 מר
1.5
349,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אמיר
35 מר
1.5
590,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
40 מר
1.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג
70 מר
1.5
350,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
38 מר
1.5
250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
20 מר
1.5
260,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 33
45 מר
1.5
585,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
35 מר
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל
25 מר
1.5
260,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל
20 מר
1.5
190,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פינת הרצל
30 מר
1.5
445,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שפירא 16
22 מר
1.5
200,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
30 מר
1.5
415,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הקישון
30 מר
1.5
365,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל
40 מר
1.5
400,000 ₪