חיפה הדר הכרמל
פבזנר 10
25 מר
1.5
499,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אבן עזרא 15
31 מר
1.5
448,500 ₪
חיפה הדר הכרמל
הקישון 15
22 מר
1.5
280,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ
50 מר
1.5
349,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הנביאים 26
13 מר
1.5
220,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 64
30 מר
1.5
516,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הקישון 8
20 מר
1.5
145,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הנביאים 26
15 מר
1.5
200,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל
27 מר
1.5
200,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל
30 מר
1.5
190,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שפירא
30 מר
1.5
210,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הנביאים
30 מר
1.5
220,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
35 מר
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי
30 מר
1.5
590,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
30 מר
1.5
610,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצליה 5
30 מר
1.5
500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
30 מר
1.5
370,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35 מר
1.5
245,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצליה 5
30 מר
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום
31 מר
1.5
415,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35 מר
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל
30 מר
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
20 מר
1.5
445,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 22
30 מר
1.5
605,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 79
42 מר
1.5
330,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר
30 מר
1.5
300,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצליה 5
40 מר
1.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 88
22 מר
1.5
370,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 24
30 מר
1.5
612,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 64
30 מר
1.5
516,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
20 מר
1.5
260,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים 15
40 מר
1.5
340,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35 מר
1.5
460,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 10
30 מר
1.5
498,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אמיר
35 מר
1.5
590,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
40 מר
1.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג
70 מר
1.5
350,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
38 מר
1.5
250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
20 מר
1.5
260,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 65
35 מר
1.5
475,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 44
44 מר
1.5
710,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 64
32 מר
1.5
515,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 33
45 מר
1.5
585,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
35 מר
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 46
50 מר
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 12
30 מר
1.5
520,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר מרכז
40 מר
1.5
415,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל
25 מר
1.5
260,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל
20 מר
1.5
190,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פינת הרצל
30 מר
1.5
445,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שפירא 16
22 מר
1.5
200,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
30 מר
1.5
415,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברוריה 1
20 מר
1.5
250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 64
30 מר
1.5
510,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הקישון
30 מר
1.5
365,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל
40 מר
1.5
400,000 ₪