חיפה נוה שאנן
הגליל
120
5
1,650,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 61
90
4
1,420,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
60
3
860,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
90
3
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
75
3.5
870,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שדרות טרומפלדור
100
4.5
1,390,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
135
5
2,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
90
4
850,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
108
4
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אילת 16
102
3
1,395,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אשר 9
105
4.5
1,650,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 43
110
5
1,380,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
130
5
1,880,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שאול 31
67
2.5
1,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 28
160
3.5
1,400,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
70
2.5
880,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 76
90
4
1,380,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
95
4
1,380,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 26
150
5.5
1,890,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
180
5
2,600,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
100
4
1,720,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גלבוע
80
3
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 79
125
5
1,190,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
65
3
930,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שאול 36
110
4
1,650,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 35
75
3
1,180,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 61
90
4
1,480,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 33
78
3
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
75
3
880,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נחמיה
74
3.5
1,400,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 68
130
5
1,680,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה 2
100
5.5
1,670,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
100
4
1,090,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 35
100
4
1,650,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 27
50
2.5
830,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
50
2
780,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80
3
1,220,000 ₪
חיפה נוה שאנן
 
130
5
2,000,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה 11
116
5
1,720,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
75
3
900,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
85
3
1,385,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
84
3.5
990,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 40
120
5
1,490,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 43
95
4
895,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שאול 36
130
5.5
2,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון
90
3.5
1,220,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שדרות טרומפלדור
115
4.5
1,370,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
110
5
1,650,000 ₪