חיפה נוה שאנן
נתיב חן
95 מר
4
1,120,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה 22
100 מר
4
1,380,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אילת 14
125 מר
5
2,290,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 15
106 מר
5
חיפה נוה שאנן
הגליל 38
76 מר
4
1,200,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
90 מר
4
1,187,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 47
100 מר
4
990,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 27
35 מר
1.5
630,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 53
75 מר
3
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
3
1,180,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
132 מר
5.5
1,430,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה 18
93 מר
4
1,270,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 113
100 מר
3.5
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גלבוע 1
102 מר
4
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 40
110 מר
3
1,520,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אשר 6
75 מר
3
1,330,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שאול
80 מר
3
1,290,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
115 מר
5
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
84 מר
4
1,470,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 19
100 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אשר 6
75 מר
3
1,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נחמיה 40
75 מר
3.5
1,290,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 13
110 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
14 מר
6
2,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 66
82 מר
4
1,290,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 61
127 מר
5.5
1,260,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
70 מר
4
1,370,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
105 מר
5
2,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 73
115 מר
5
1,315,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
100 מר
5
830,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
75 מר
3
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 83
120 מר
5
1,830,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
3.5
1,290,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
98 מר
4
1,295,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 85
100 מר
4
1,290,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 53
105 מר
4
1,290,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
115 מר
5
1,190,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
3
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 64
100 מר
4
1,440,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 25
80 מר
2.5
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 135
100 מר
4
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 28
80 מר
3.5
1,560,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה 17
270 מר
4
1,990,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
75 מר
3.5
1,050,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
115 מר
4.5
1,199,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 41
90 מר
4
1,650,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,430,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
95 מר
3
1,295,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
70 מר
3
850,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
240 מר
5
2,550,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
110 מר
4
חיפה נוה שאנן
חניתה
35 מר
1.5
665,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הרב מיימון 1
115 מר
6
1,650,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
50 מר
2.5
880,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 61
100 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
30 מר
1.5
630,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
80 מר
3
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה 63
45 מר
2.5
880,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 27
120 מר
5.5
1,515,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 63
130 מר
4
1,680,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נחמיה 9
90 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אשר
109 מר
4
חיפה נוה שאנן
הגליל 59
95 מר
4
1,380,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
110 מר
4
1,440,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 82
150 מר
6.5
2,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
70 מר
3
1,090,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
75 מר
3
1,250,000 ₪
חיפה נוה שאנן
גדליהו
75 מר
3
999,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
70 מר
3
870,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אילת
85 מר
3.5
1,280,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
105 מר
4.5
חיפה נוה שאנן
חניתה
60 מר
3
770,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 38
110 מר
4.5
1,600,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
95 מר
3
1,190,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 138
125 מר
5
1,900,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אילת 10
320 מר
6.5
3,100,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
135 מר
5
1,690,000 ₪
חיפה נוה שאנן
אשר 12
95 מר
4
1,990,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
3
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון 22
80 מר
3.5
1,290,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
100 מר
4
1,300,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
135 מר
5
2,020,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן
135 מר
5.5
1,430,000 ₪
חיפה נוה שאנן
נתיב חן 55
190 מר
5
1,850,000 ₪
חיפה נוה שאנן
שדרות טרומפלדור 11
90 מר
2.5
1,200,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
100 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
120 מר
4.5
1,690,000 ₪
חיפה נוה שאנן
מצפה
95 מר
4
1,369,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
85 מר
3
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
80 מר
3
940,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל 11
80 מר
3.5
1,150,000 ₪
חיפה נוה שאנן
התיכון
150 מר
6
2,350,000 ₪
חיפה נוה שאנן
הגליל
95 מר
4
1,390,000 ₪
חיפה נוה שאנן
רמת שאול
75 מר
3
12,400 ₪
חיפה נוה שאנן
אילת 6
110 מר
3
1,195,000 ₪
חיפה נוה שאנן
חניתה
36 מר
1.5
550,000 ₪