נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן
100 מר
4
2,400 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 32
72 מר
3.5
1,900 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 17
100 מר
4
2,100 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 30
87 מר
4.5
2,400 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן
74 מר
3
2,300 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 16
76 מר
3
1,800 ₪