נתיבות
פלמ"ח 11
95 מר
3
נתיבות
מלכי ישראל 12
110 מר
3
2,000 ₪
נתיבות
רפיח ים 12
120 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
קטיף 70
125 מר
5
3,300 ₪
נתיבות
הגיבורים 1022
70 מר
3
1,400 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
110 מר
4
נתיבות
קטיף 72
102 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
הרב אבן דנן 526
65 מר
3
1,700 ₪
נתיבות
נצר חזני 12
90 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
רפיח ים 24
100 מר
4
2,980 ₪
נתיבות
עלייה 22
330 מר
5
3,900 ₪
נתיבות
האר"י 1111
300 מר
5
3,500 ₪
נתיבות
לח"י 2
60 מר
2.5
2,300 ₪
נתיבות
שדרות ירושלים 110
40 מר
2
1,800 ₪
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 1075
76 מר
3.5
2,300 ₪
נתיבות
שדרות ירושלים 171
92 מר
4
2,000 ₪
נתיבות
אריאל שרון 10
120 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
נצר חזני 18
148 מר
5
3,500 ₪
נתיבות
נחל ורדית 7
80 מר
3
2,700 ₪
נתיבות
חזון אי"ש
48 מר
2.5
1,800 ₪
נתיבות
האר"י 190
500 מר
3.5
נתיבות
הרב חי הכהן 33
40 מר
2
1,900 ₪
נתיבות
תקומה 7
113 מר
4
2,200 ₪
נתיבות
הרב שפירא 1049
74 מר
3
1,600 ₪
נתיבות
חיל תותחנים 12
60 מר
2.5
2,500 ₪
נתיבות
שבטי ישראל 47
90 מר
3.5
2,500 ₪
נתיבות
נצרים 82
127 מר
5
3,500 ₪
נתיבות
פלמ"ח 11
95 מר
3
נתיבות
הרב אבן דנן 1150
80 מר
3
2,000 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
110 מר
4
2,700 ₪
נתיבות
החיד"א 15
60 מר
2
2,300 ₪
נתיבות
יובל 56
130 מר
5
3,700 ₪
נתיבות
הברוש 2
40 מר
2
נתיבות
הרב חזני 12
80 מר
4
2,200 ₪
נתיבות
ילדי אוסלו 1017
55 מר
3
1,800 ₪
נתיבות
מלכי ישראל 12
110 מר
2.5
2,400 ₪
נתיבות
שדרות ירושלים 1
100 מר
4
2,100 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
104 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
ילדי אוסלו 1017
60 מר
3
1,700 ₪
נתיבות
ילדי אוסלו 1017
54 מר
3
נתיבות
יובל 7
100 מר
4
3,200 ₪
נתיבות
רפיח ים 13
94 מר
4
3,500 ₪
נתיבות
הרב שפירא 1049
72 מר
3
1,500 ₪
נתיבות
אריאל שרון 16
116 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
דובדבן 3
70 מר
3
נתיבות
רפיח ים 13
110 מר
4.5
2,950 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
110 מר
4
3,100 ₪
נתיבות
נצרים 88
127 מר
5
נתיבות
אור לציון
100 מר
4
3,300 ₪