נתיבות
הרב קוק 12
55 מר
2.5
2,800 ₪
נתיבות
יובל 1
47 מר
1.5
2,200 ₪
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 1026
80 מר
3
2,300 ₪
נתיבות
אגוז 347
96 מר
4
2,400 ₪
נתיבות
הכותל 37
50 מר
2
נתיבות
שליו
118 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
הגפן 1
80 מר
3
3,200 ₪
נתיבות
הרב צבאן 42
220 מר
6
5,000 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 17
100 מר
4
2,100 ₪
נתיבות
שליו 22
136 מר
5
3,200 ₪
נתיבות
קטיף
155 מר
5
4,250 ₪
נתיבות
חיל הים 51
54 מר
2
2,100 ₪
נתיבות
מלכי ישראל 62
50 מר
3
2,500 ₪
נתיבות
אריאל שרון 10
100 מר
4
2,850 ₪
נתיבות
ניסנית 1
125 מר
5
2,800 ₪
נתיבות
נצר חזני
310 מר
6
5,500 ₪
נתיבות
החיד"א
74 מר
3
1,900 ₪
נתיבות
הרב אבן דנן
45 מר
650 ₪
נתיבות
הרב צבאן 54
100 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
אגס
250 מר
6
3,800 ₪
נתיבות
רפיח ים 13
110 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
הרב צבאן 2
150 מר
6
נתיבות
אלה 3
103 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
רפיח ים 13
110 מר
4
נתיבות
קטיף 44
120 מר
5
3,100 ₪
נתיבות
ורדימון 10
73 מר
3
1,900 ₪
נתיבות
ניסנית 30
120 מר
5
3,250 ₪
נתיבות
אברהם רוזנמן 1
48 מר
2
2,200 ₪
נתיבות
חיל הים 51
61 מר
2
2,100 ₪
נתיבות
ניסנית 39
110 מר
5
2,900 ₪
נתיבות
קטיף 30
101 מר
4
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 00
80 מר
4
2,050 ₪
נתיבות
תות 3
410 מר
6
3,200 ₪
נתיבות
קידה 2
120 מר
4
3,100 ₪
נתיבות
הרב גרשונוביץ' 6
185 מר
6
5,000 ₪
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 1069
74 מר
4
1,900 ₪
נתיבות
הרב צבאן 28
98 מר
4
נתיבות
יובל 54
135 מר
5
3,000 ₪
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 1074 1074
85 מר
4
2,100 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
130 מר
5
נתיבות
שבטי ישראל 1
60 מר
3
2,500 ₪
נתיבות
התאנה 8
90 מר
3
2,600 ₪
נתיבות
ניסנית 37
120 מר
5
3,300 ₪
נתיבות
יצחק שמיר 1
105 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
יובל 1
109 מר
4
2,680 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
114 מר
4
2,800 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 30
87 מר
4.5
2,400 ₪
נתיבות
קטיף 4
115 מר
5
נתיבות
ניסנית 18
123 מר
5
3,300 ₪
נתיבות
יובל 36
109 מר
4
2,700 ₪
נתיבות
קטיף 10
120 מר
5
3,500 ₪
נתיבות
יובל 5
200 מר
4
3,400 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
105 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
אשל 30
180 מר
5.5
נתיבות
הרב חזני 1141
57 מר
3
1,950 ₪
נתיבות
נחל דן 1
70 מר
3
2,700 ₪
נתיבות
נחל חבר 8
55 מר
3
נתיבות
הרב משה חלפון הכהן 54
70 מר
3
1,800 ₪
נתיבות
שליו 2
140 מר
5
3,000 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
85 מר
3
2,500 ₪
נתיבות
פלמ"ח 11
95 מר
3
נתיבות
אריאל שרון 1
80 מר
3
2,600 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
114 מר
4
2,700 ₪
נתיבות
קידה 8
104 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
התאנה 6
110 מר
3.5
2,500 ₪
נתיבות
התאנה 9
80 מר
3
2,450 ₪
נתיבות
הרב חי הכהן 36
50 מר
2.5
2,500 ₪
נתיבות
חיל הים 1
420 מר
3
3,800 ₪
נתיבות
הגיבורים 529
65 מר
4
2,100 ₪
נתיבות
קטלב 4
60 מר
3
3,000 ₪
נתיבות
קטיף 52
112 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
הרב חי הכהן 29
50 מר
2.5
2,300 ₪
נתיבות
התאנה 6
110 מר
3
נתיבות
שדרות ירושלים 98
70 מר
3
1,500 ₪
נתיבות
הרב צבאן 54
100 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
יובל 34
105 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
ז'בוטינסקי 1346
75 מר
3
2,100 ₪
נתיבות
הגיבורים 528
90 מר
4
נתיבות
ילדי אוסלו 1017
54 מר
3
1,300 ₪
נתיבות
יובל 36
105 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
פלמ"ח 7
40 מר
2
2,000 ₪
נתיבות
הרב אבן דנן 526
65 מר
3
1,700 ₪
נתיבות
ילדי אוסלו 1020
55 מר
3
1,500 ₪
נתיבות
נצרים 10
114 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
יובל
130 מר
5
3,300 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן
74 מר
3
2,300 ₪
נתיבות
ז'בוטינסקי 348
105 מר
4
2,300 ₪
נתיבות
נצר חזני 26
90 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
רפיח ים 26
110 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
הרב אבן דנן 526
65 מר
3
1,690 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 16
76 מר
3
1,800 ₪
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 1021
75 מר
3
נתיבות
הברוש 1
56 מר
2
2,400 ₪
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 378
80 מר
4
2,050 ₪
נתיבות
הרב קוק 4
60 מר
3
2,500 ₪
נתיבות
קטיף 8
120 מר
4
3,000 ₪