נתיבות
אריאל שרון 1
140 מר
5
3,000 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
100 מר
4
2,600 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
105 מר
4
3,600 ₪
נתיבות
הגפן
115 מר
5
3,800 ₪
נתיבות
יצחק שמיר 1
140 מר
5
3,500 ₪
נתיבות
יובל 36
104 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
נצרים 86
114 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
אריק איינשטיין 46
350 מר
5.5
4,500 ₪
נתיבות
קידה
120 מר
5
3,000 ₪
נתיבות
רפיח ים
110 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
ניסנית 37
109 מר
5
3,100 ₪
נתיבות
הברוש 45
724 מר
6
5,800 ₪
נתיבות
יובל 36
109 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
הרב חי הכהן 33
386 מר
2
1,900 ₪
נתיבות
יצחק שמיר 1
126 מר
5
3,100 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
100 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
הרב משה חלפון הכהן 60
183 מר
7
5,000 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
94 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
נחל המעיינות 7
70 מר
3
2,200 ₪
נתיבות
הרב שפירא 1048
80 מר
4
2,300 ₪
נתיבות
הרב צבאן 38
137 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
מלכי ישראל 89
90 מר
3.5
2,650 ₪
נתיבות
יצחק שמיר 1
134 מר
5
3,100 ₪
נתיבות
הרב צבאן 54
110 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
110 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
הרב צבאן 11
90 מר
2,300 ₪
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 1075
70 מר
3.5
נתיבות
מלכי ישראל 12
110 מר
3
2,000 ₪
נתיבות
שיקמה 1
60 מר
2.5
2,500 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
92 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
116 מר
4
נתיבות
שדרות ירושלים 80
80 מר
2
1,600 ₪
נתיבות
יובל 7
112 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
רפיח ים 13
100 מר
4
2,600 ₪
נתיבות
רפיח ים 13
115 מר
4
2,600 ₪
נתיבות
הגנה 47
85 מר
3.5
3,300 ₪
נתיבות
שדרות ירושלים 230
75 מר
3
2,250 ₪
נתיבות
הגיבורים 529
54 מר
3
1,500 ₪
נתיבות
שבטי ישראל 69
65 מר
3
2,250 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
12 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
ניסנית 39
109 מר
5
3,000 ₪
נתיבות
כלנית 15
180 מר
6
5,500 ₪
נתיבות
הרב צבאן 54
120 מר
5
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 1069
74 מר
4
1,900 ₪
נתיבות
רפיח ים 13
110 מר
4.5
2,800 ₪
נתיבות
כפר דרום 2
126 מר
5
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 1012
72 מר
2
2,000 ₪
נתיבות
תקומה 7
97 מר
3.5
2,300 ₪
נתיבות
שבטי ישראל 102
180 מר
3
2,550 ₪
נתיבות
רפיח ים 13
120 מר
4.5
2,800 ₪
נתיבות
הרב צבאן 28
95 מר
3
2,500 ₪
נתיבות
הרב צבאן 16
100 מר
4.5
2,700 ₪
נתיבות
שליו 10
107 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
אריאל שרון 10
113 מר
5
2,950 ₪
נתיבות
יצחק שמיר 4
134 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
אתרוג 31
250 מר
3
2,900 ₪
נתיבות
קידה 6
140 מר
5
4,300 ₪
נתיבות
קידה 2
120 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
קטיף 50
120 מר
5
3,500 ₪
נתיבות
כלנית 1
104 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
פלמ"ח 11
95 מר
3
נתיבות
אתרוג 31
250 מר
3
2,900 ₪
נתיבות
ניסנית
105 מר
5
2,990 ₪
נתיבות
כפר דרום 2
126 מר
5
נתיבות
יצחק שמיר 1
100 מר
4.5
2,600 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 32
72 מר
3.5
1,900 ₪
נתיבות
קטיף 66
127 מר
5
3,200 ₪
נתיבות
נצרים 82
115 מר
4
3,100 ₪
נתיבות
רפיח ים 13
96 מר
4
2,600 ₪
נתיבות
הרב קוק 4
260 מר
3
2,700 ₪
נתיבות
אלה 13
110 מר
4.5
2,900 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
110 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
ניסנית 39
120 מר
5
3,150 ₪
נתיבות
הצאלה 36
60 מר
3
2,500 ₪
נתיבות
שבטי ישראל 47
85 מר
4
2,500 ₪
נתיבות
רפיח ים 28
110 מר
4
2,700 ₪
נתיבות
אריאל שרון
125 מר
5
3,500 ₪
נתיבות
סביון
125 מר
4
3,800 ₪
נתיבות
שליו 2
118 מר
4
2,950 ₪
נתיבות
ניסנית
20 מר
5
3,000 ₪
נתיבות
נצר חזני
125 מר
5
3,500 ₪
נתיבות
ז'בוטינסקי 1073
100 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
שליו 10
120 מר
5
3,300 ₪
נתיבות
הרב צבאן 54
112 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
אריאל שרון
110 מר
4
3,200 ₪
נתיבות
אריאל שרון 10
100 מר
4
2,850 ₪
נתיבות
הרב אבן דנן 1075
70 מר
3
1,600 ₪
נתיבות
תקומה 7
97 מר
3.5
2,300 ₪
נתיבות
יובל 6
110 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
שליו 10
107 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
שליו 10
107 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
חיל אוויר 27
60 מר
3
נתיבות
הרב אבן דנן 1015
56 מר
3
1,900 ₪
נתיבות
אריאל שרון 16
110 מר
4
2,600 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
110 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 1074
85 מר
4
2,100 ₪