נתיבות
אריק איינשטיין
100 מר
4
2,640 ₪
נתיבות
קטיף 4
121 מר
5
3,300 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
110 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
שליו 10
104 מר
4
3,200 ₪
נתיבות
שליו 10
107 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי
75 מר
3
2,500 ₪
נתיבות
קטיף
132 מר
5
3,190 ₪
נתיבות
שליו 8
125 מר
5
3,200 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן
100 מר
4
2,400 ₪
נתיבות
הרב צבאן
100 מר
4
2,490 ₪
נתיבות
שליו
110 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
שליו 2
122 מר
5
3,500 ₪
נתיבות
רפיח ים
100 מר
4
2,750 ₪
נתיבות
שליו
148 מר
5
נתיבות
חיל הים 52
48 מר
2
1,600 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
115 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
ניסנית 39
173 מר
5
4,500 ₪
נתיבות
סביון 3
120 מר
5
3,400 ₪
נתיבות
הרב משה חלפון הכהן 60
75 מר
3
2,200 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
100 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
אגס 14
270 מר
6.5
4,200 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
92 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
אריאל שרון
100 מר
4
2,990 ₪
נתיבות
ניסנית 16
132 מר
5
3,100 ₪
נתיבות
חזון אי"ש 29
60 מר
3
2,150 ₪
נתיבות
צה"ל 17
100 מר
3
2,400 ₪
נתיבות
תקומה 7
81 מר
3
2,300 ₪
נתיבות
רפיח ים 13
100 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
שליו 2
116 מר
5
3,000 ₪
נתיבות
אגס 1
51 מר
1.5
2,500 ₪
נתיבות
רפיח ים
176 מר
5
4,400 ₪
נתיבות
שליו
107 מר
4
2,890 ₪
נתיבות
אור לציון 2
120 מר
3,800 ₪
נתיבות
הרב צבאן 86
125 מר
4
נתיבות
חיל הים 52
48 מר
2
1,600 ₪
נתיבות
יובל 6
110 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
אריאל שרון 12
100 מר
4
3,300 ₪
נתיבות
שליו 2
110 מר
4
3,100 ₪
נתיבות
חזון אי"ש 6
74 מר
3
1,800 ₪
נתיבות
ניסנית 39
109 מר
5
3,000 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
110 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
הצאלה 36
60 מר
3
2,500 ₪
נתיבות
הרב שפירא 1047
80 מר
4
2,300 ₪
נתיבות
ז'בוטינסקי 1020
96 מר
4
2,200 ₪
נתיבות
קידה 6
145 מר
5
4,300 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
116 מר
4
נתיבות
אריאל שרון 1
130 מר
5
נתיבות
רפיח ים 13
100 מר
4
2,700 ₪
נתיבות
פלמ"ח 11
95 מר
3
נתיבות
קטיף 50
120 מר
5
3,500 ₪
נתיבות
הכותל 33
40 מר
2.5
2,500 ₪
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 1069
74 מר
4
2,000 ₪
נתיבות
הרב צבאן 26
90 מר
3
2,300 ₪
נתיבות
אגוז 347
96 מר
4
2,400 ₪
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 1070
48 מר
2
1,480 ₪
נתיבות
יובל 11
50 מר
2.5
2,400 ₪
נתיבות
נצרים 17
113 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
שבטי ישראל 1
60 מר
3
2,500 ₪
נתיבות
התאנה 8
90 מר
3
2,600 ₪
נתיבות
יובל 1
109 מר
4
2,680 ₪
נתיבות
יצחק שמיר 1
105 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
כלנית 1
104 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
ניסנית 37
120 מר
5
3,300 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
114 מר
4
2,800 ₪
נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן 30
87 מר
4.5
2,400 ₪
נתיבות
קטיף 4
115 מר
5
נתיבות
הגיבורים 529
65 מר
4
2,200 ₪
נתיבות
אלה 3
103 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
רפיח ים 26
104 מר
4
2,700 ₪
נתיבות
הרב משה חלפון הכהן 52
1 מר
2
1,800 ₪
נתיבות
רפיח ים 24
100 מר
4
2,590 ₪
נתיבות
הרב צבאן 54
112 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
ניסנית 1
300 מר
5
5,500 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
105 מר
4
2,600 ₪
נתיבות
דוגית 10
70 מר
2
2,700 ₪
נתיבות
רפיח ים 13
110 מר
4
נתיבות
ניסנית 18
123 מר
5
3,300 ₪
נתיבות
שליו 2
118 מר
4
3,100 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
120 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
חיל הים 21
207 מר
3
2,500 ₪
נתיבות
ניסנית 13
180 מר
5
6,000 ₪
נתיבות
אצ"ל 25
162 מר
5.5
נתיבות
אריאל שרון 1
100 מר
4
2,800 ₪
נתיבות
הכותל 1
55 מר
2
2,500 ₪
נתיבות
קטיף 10
120 מר
5
3,500 ₪
נתיבות
יובל 36
109 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
גויאבה 10
235 מר
3.5
2,900 ₪
נתיבות
יצחק שמיר 1
104 מר
4
3,000 ₪
נתיבות
יובל 5
200 מר
4
3,500 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
105 מר
4
2,900 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
100 מר
4
2,700 ₪
נתיבות
הגנה 47
355 מר
3.5
3,300 ₪
נתיבות
הרב עוזיאל
1 מר
3
2,850 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
105 מר
4
3,900 ₪
נתיבות
רפיח ים 15
100 מר
4
2,600 ₪
נתיבות
אריאל שרון 1
140 מר
5
3,000 ₪