נתיבות בן גוריון
שדרות וייצמן
100
4
2,400 ₪
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 1021
80
3
2,300 ₪
נתיבות
הרב שפירא 1047
64
3
2,300 ₪
נתיבות
קטיף
100
4
3,000 ₪
נתיבות
קטיף
118
5
3,200 ₪
נתיבות
 
64
3
2,000 ₪
נתיבות
קטיף
120
5
3,300 ₪
נתיבות
ביל"ו 24
270
4
4,000 ₪
נתיבות
המשחררים
80
3
2,690 ₪
נתיבות
קטיף 22
110
5
3,500 ₪
נתיבות
קטיף 44
14
5
3,700 ₪
נתיבות
מלכי ישראל 84
60
2
2,500 ₪
נתיבות
יובל 12
12
4
3,100 ₪
נתיבות
קטיף
80
3
2,700 ₪
נתיבות
התאנה 6
225
5
4,000 ₪
נתיבות
מלכי ישראל 11
126
5
4,000 ₪
נתיבות
שליו 10
118
4
555 ₪
נתיבות
יובל 34
110
4
2,900 ₪
נתיבות
הרב צבאן 19
90
3
2,500 ₪
נתיבות
שבטי ישראל
130
5
נתיבות
הרב חי הכהן 16
45
2
2,500 ₪
נתיבות
הרב קוק 4
260
3
2,500 ₪
נתיבות
שדרות ירושלים 171
92
4
2,200 ₪
נתיבות
ניסנית 37
280
5
4,200 ₪
נתיבות
יצחק שמיר
170
5
4,800 ₪
נתיבות
הקטיף 1
1888
4
3,000 ₪
נתיבות
נצרים 83
138
4
3,200 ₪
נתיבות
קטיף
118
5
3,800 ₪
נתיבות
שליו
140
5
6,200 ₪
נתיבות
רפיח ים 4
120
4
3,200 ₪
נתיבות
יוסף אבו 1
120
5
נתיבות
קטיף 12
105
5
3,500 ₪
נתיבות
ניסנית 37
132
5
3,500 ₪
נתיבות
יובל 10
105
4
2,900 ₪
נתיבות
קטיף
118
5
3,600 ₪
נתיבות
קטיף
100
4
3,500 ₪
נתיבות
הקטיף 1
108
5
3,300 ₪
נתיבות
איש מצליח 1
75
4
2,950 ₪
נתיבות
יצחק שמיר 1
102
4
3,300 ₪
נתיבות
תפוז 6
250
3
3,300 ₪
נתיבות
שדרות ירושלים 147
110
4.5
2,800 ₪
נתיבות
הרב שפירא 1047
75
4
2,500 ₪
נתיבות
יובל 1
110
4
3,300 ₪
נתיבות
מבצע קדש 112
50
3
2,300 ₪
נתיבות
הרב מסעוד אלפסי 378
50
2
1,900 ₪
נתיבות
שדרות ירושלים 140
110
4
2,700 ₪
נתיבות
שליו 2
125
5
3,500 ₪
נתיבות
התאנה 10
80
3
2,500 ₪