נשר רמות יצחק
השיקמה 6
46 מר
2
2,400 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
80 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז
103 מר
4
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
הרדוף 9
80 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 15
78 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 7
1 מר
2
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
האורן
10 מר
4
1,400 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 10
75 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
80 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
60 מר
2
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
90 מר
3.5
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 19
70 מר
3.5
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
הערמונים
70 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 3
85 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
האלון 19
94 מר
3
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
האורן
70 מר
3.5
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 13
50 מר
2
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 19
80 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 7
26 מר
2
2,150 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 8
75 מר
3
2,950 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
100 מר
4
4,200 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 12
120 מר
4
1,150 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 8
74 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 2
55 מר
2
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 9
80 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 23
90 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
85 מר
3
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 00
90 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 25
75 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים
140 מר
5
1,450 ₪
נשר רמות יצחק
השזיף 2
85 מר
3.5
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 33
103 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 13
55 מר
2.5
2,550 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 6
78 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
84 מר
3.5
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 5
50 מר
2
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
55 מר
2
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 7
95 מר
3
3,250 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
60 מר
2
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 4
75 מר
3.5
3,750 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת
90 מר
1
1,300 ₪
נשר רמות יצחק
השזיף
100 מר
4.5
4,300 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 42
60 מר
2
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 3
60 מר
2
2,200 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 20
60 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה
110 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 7
80 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 25
64 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
האלון
110 מר
4
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 7
55 מר
2
2,050 ₪
נשר רמות יצחק
החצב
80 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 27
50 מר
2
2,400 ₪
נשר רמות יצחק
החצב
80 מר
3.5
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין
90 מר
4
4,000 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 6
130 מר
5
5,000 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 9
79 מר
3
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
הסחלב 31
85 מר
3.5
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 19
80 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
השיטה 11
78 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז
90 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
80 מר
3
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 1
75 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
55 מר
2
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
נתיב הארזים 2
90 מר
4.5
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 5
96 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
83 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה
107 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 3
100 מר
4
3,900 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 19
100 מר
4.5
3,950 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 31
70 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 4
84 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 4
76 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 25
70 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
המורן 6
80 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 11
78 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 3
105 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 46
170 מר
5.5
6,000 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 16
70 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 1
40 מר
2
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 13
75 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 37
80 מר
3
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
55 מר
2
2,850 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה
115 מר
4
4,200 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 21
78 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 10
72 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 2
75 מר
3.5
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 5
80 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 7
89 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 4
76 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
75 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 11
75 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
האלון 12
126 מר
4
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
נתיב הארזים 4
90 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 15
82 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 9
70 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
20 מר
1
1,650 ₪