נשר רמות יצחק
השיקמה
75 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 21
78 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 46
170 מר
5.5
5,500 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים
70 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 7
90 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 13
55 מר
2.5
2,550 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז
90 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
הערמונים 2
90 מר
4
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 15
100 מר
4
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
90 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 11
100 מר
4.5
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
75 מר
3
2,950 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה
103 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים
65 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
השזיף
100 מר
4.5
4,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
70 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
87 מר
3
3,900 ₪
נשר רמות יצחק
נתיב הארזים 8
88 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
75 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
הסחלב 5
60 מר
2
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
53 מר
2
2,400 ₪
נשר רמות יצחק
כליל החורש 13
27 מר
1
1,950 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 4
76 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 16
88 מר
5
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
האלון 10
90 מר
4
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 8
78 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
הסביון 16
76 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 5
65 מר
3.5
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 7
80 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
90 מר
4
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
החצב
75 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 14
55 מר
2
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 6
120 מר
5
נשר רמות יצחק
הורדים 15
75 מר
3
2,850 ₪
נשר רמות יצחק
כליל החורש 8
100 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 18
80 מר
3
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
הסחלב 10
47 מר
2
2,400 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 8
4200 מר
4
4,200 ₪
נשר רמות יצחק
השיטה 11
78 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
האלון 10
90 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
95 מר
4
3,900 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 12
55 מר
2
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 7
90 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 33
94 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 15
82 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת
60 מר
2.5
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
האשל 3
100 מר
3.5
4,100 ₪
נשר רמות יצחק
האלון
120 מר
4.5
3,850 ₪
נשר רמות יצחק
ההדס 1
110 מר
4.5
5,250 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 20
75 מר
3
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 19
85 מר
4.5
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
113 מר
3.5
נשר רמות יצחק
השושנים 2
70 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 11
80 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
100 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
האירוסים 18
60 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 7
35 מר
2
2,400 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 23
90 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 46
100 מר
5
נשר רמות יצחק
השושנים 6
40 מר
2
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 20
75 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
סמטת כליל החורש 5
85 מר
4
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 7
120 מר
5
4,400 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
100 מר
3
4,500 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 19
85 מר
4.5
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
80 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 54
55 מר
1.5
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 8
70 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 26
90 מר
3.5
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
סמטת כליל החורש 2
85 מר
4
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
55 מר
2
2,250 ₪
נשר רמות יצחק
הערמונים 4
90 מר
3.5
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 12
74 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 6
75 מר
3.5
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 5
80 מר
4
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 8
90 מר
4
4,200 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים
80 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 33
76 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 16
110 מר
2
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 19
75 מר
3
3,750 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 8
85 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 12
76 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 2
120 מר
4
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 19
76 מר
3
נשר רמות יצחק
הערבה 8
90 מר
3
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 2
60 מר
2.5
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
החצב
75 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 14
55 מר
2
2,400 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת
75 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 15
82 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
55 מר
2
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
90 מר
4
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 12
275 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 12
70 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
100 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם
145 מר
5