ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 20
40 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
105 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הלבונה
50 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
52 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 5
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון מישור הנוף
יונה צבי פיינשטיין 27
100 מר
3.5
6,500 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת
110 מר
3
5,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
אליהו גולומב 12
50 מר
3
5,700 ₪
ראשון לציון
יצחק איגו ולד 1
50 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 14
60 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג
50 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה חוף
אסתר המלכה
200 מר
6
8,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 1
40 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
נווה ציון
65 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון
חיל התותחנים
130 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
אליהו גולומב 111
105 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון נוה הדרים
 
100 מר
4
6,250 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
הסיתוונית 19
120 מר
4.5
4,750 ₪
ראשון לציון
 
1300 מר
7
13,000 ₪
ראשון לציון נחלת יהודה
התמר 19
45 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי
65 מר
3
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוליק איל 4
60 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון רמז
יואל דרובין 33
110 מר
4.5
5,500 ₪
ראשון לציון קדמת ראשון
מרדכי פופל 18
100 מר
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 4
97 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
תנחום
105 מר
4.5
5,000 ₪
ראשון לציון קרית חתני פרס נובל
טיילת חתני פרס נובל 5
36 מר
1.5
3,250 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התוף
55 מר
2.5
4,100 ₪
ראשון לציון רמז
הזית
90 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
הנופר 8
70 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון
שמשון זליג
15 מר
4
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
הסביון
172 מר
6
8,500 ₪
ראשון לציון
שמשון זליג
129 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון נוה הלל
 
400 מר
6
ראשון לציון נווה ים
הדיונון 1
30 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון קרית חתני פרס נובל
מעגל השלום
125 מר
4
7,200 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
המשוררת רחל
306 מר
6
9,500 ₪
ראשון לציון מישור הנוף
הפלמ"ח 63
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
האלמוגים 26
50 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון רביבים
חנה ומיכאל לוין 20
110 מר
4
5,950 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון
180 מר
6
11,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
פרופ' נחום
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
המשוררת רחל
306 מר
6
9,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 40
65 מר
3
3,550 ₪
ראשון לציון
גבים
106 מר
4
5,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
123 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון קרית גנים
נגבה
190 מר
5
7,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ליטאני 5
50 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון
 
125 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
שלמה מיכואלס
250 מר
5
10,500 ₪
ראשון לציון רמז
עולי הגרדום
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון נחלת יהודה
אלי כהן 9
72 מר
3.5
3,900 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל האוויר
122 מר
5
7,600 ₪
ראשון לציון בנות חיל
חנה רובינא 57
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
עגנון 5 כניסה:ג
60 מר
3
3,550 ₪
ראשון לציון נעורים
הנוער הלאומי 33
50 מר
2
3,450 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן 7
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 2
60 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין
50 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 17
87 מר
3
6,000 ₪
ראשון לציון
יוסף בן עובדיה 1
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון
 
430 מר
8
15,500 ₪
ראשון לציון רביבים
חנה ומיכאל לוין 12
110 מר
5
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
 
125 מר
5
7,600 ₪
ראשון לציון נווה ים
העוגן 126
70 מר
3
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 9
129 מר
5
8,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וייצבארד 17
70 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון רביבים
עין דור 2
100 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
משה גבין 210
48 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון רמז
דוד וולפסון 46
100 מר
4.5
5,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 65
190 מר
4
6,900 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל הצנחנים 128
30 מר
1
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
 
250 מר
6
8,400 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל האוויר 5
120 מר
5
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב
120 מר
5
ראשון לציון
גבים
100 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון נחלת יהודה
העצמאות
68 מר
2
ראשון לציון
 
106 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המתנדבים 100
165 מר
3.5
6,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 61
50 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון מישור הנוף
שלמה עראקי
360 מר
7
14,000 ₪
ראשון לציון רמז
פיין 1
60 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הכרמל 14
60 מר
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע עובדה 100
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון
 
180 מר
5
8,500 ₪
ראשון לציון רמז
דוד וולפסון
120 מר
4
ראשון לציון השומר
לובמן
105 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
72 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון
 
180 מר
6
ראשון לציון
המלך 9
50 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה 7
90 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון שער הים
אח"י משגב 40
70 מר
2
4,000 ₪