פתח תקווה רמות ורבר
 
35
2
2,850 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 17
40
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
 
45
2
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 5
45
2
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 15
40
2
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פיכמן 17
85
2
2,850 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 23
55
2
2,950 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון 5
30
2
2,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 19
65
2
2,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 24
40
2
3,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצפצפה 1
40
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יפרח 5
45
2
2,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 24
40
2
3,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 13
35
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פיכמן 17
45
2
2,850 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 23
35
2
2,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
 
35
2
2,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 13
30
2
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יפרח 5
45
2
2,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 10
34
2
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 13
40
2
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 3
50
2
3,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 8
50
2
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר 2
30
2
2,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
מ"ג 2
55
2
פתח תקווה רמות ורבר
הצפצפה 1
40
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 1
35
2
2,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 22
50
2
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 16
60
2
3,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יפרח 5
45
2
2,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 1
50
2
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 13
35
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 23
50
2
3,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון
35
2
2,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 19
55
2
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 1
50
2
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 9
55
2
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר 5
50
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון 5
35
2
2,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 1
68
2
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 21
60
2
2,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 22
30
2
2,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 19
60
2
3,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
50
2
3,200 ₪