פתח תקווה תקומה
זרח ברנט 14
65
3
3,400 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 19
70
3.5
3,100 ₪
פתח תקווה תקומה
נחלת צבי 50
80
3.5
4,300 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יוסף נשיא 4
67
3.5
3,500 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו
70
5
6,500 ₪
פתח תקווה תקומה
חיסין 2
70
3
3,700 ₪
פתח תקווה תקומה
יהושע שטמפפר 96
70
3
3,500 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
70
3
3,500 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 7
70
3
3,900 ₪
פתח תקווה תקומה
ויסוקר 9
149
6
5,500 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יצחק אברבנאל 1
40
2
3,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה מילר 5
615
2
4,100 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 9
88
4
4,600 ₪
פתח תקווה תקומה
 
60
3
3,200 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 25
78
3
3,700 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יצחק אברבנאל 17
40
2
2,900 ₪
פתח תקווה תקומה
הקונגרס 17
65
3.5
3,500 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 26
102
4
4,200 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 17
72
3.5
3,200 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 4
85
4
4,500 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל 10
91
4
3,900 ₪
פתח תקווה תקומה
גרשון אגרון 9
75
3
3,650 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 36
70
3
3,800 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל 19
50
3
3,600 ₪
פתח תקווה תקומה
חיסין 4
75
3
2,800 ₪
פתח תקווה תקומה
נצח ישראל
60
3
3,400 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 19
72
3
3,400 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 11
1415
4
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 36
125
5
5,500 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב
130
3
4,500 ₪
פתח תקווה תקומה
יהושע שטמפפר 96
40
2
3,200 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל 19
50
3
2,900 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 19
80
3
3,550 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 9 9
4
4,600 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יצחק אברבנאל 17
55
2.5
3,400 ₪
פתח תקווה תקומה
נחלת צבי 68
94
3.5
4,100 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 7
73
3
4,200 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 16
70
3
4,100 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 7
66
3
3,200 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 21
100
4
4,350 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל 17
60
3
3,250 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט 14
65
3
3,400 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 16
75
3
4,100 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 26
102
4
4,400 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 6
25
1
2,345 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 36
125
5
5,500 ₪
פתח תקווה תקומה
כ"ט בנובמבר 8
90
3.5
4,800 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 17
70
3.5
3,100 ₪