רמת גן מתחם נגבה
י"א באדר 5
100 מר
2.5
4,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חרוד
120 מר
3
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שלומציון 10
90 מר
3
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
מבוא נגבה 8
95 מר
4.5
7,150 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 39
90 מר
4
5,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 188
39 מר
1
3,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 9
157 מר
5
7,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 46
150 מר
3
5,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 19
90 מר
3
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דבורה הנביאה
102 מר
4
5,150 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
74 מר
3
5,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי
90 מר
4
5,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שדרות הצנחנים
90 מר
4
6,150 ₪
רמת גן מתחם נגבה
י"א באדר 13
80 מר
3
4,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 21
80 מר
3
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
70 מר
3
4,350 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
90 מר
4
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
115 מר
5
7,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 190
54 מר
2.5
3,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
85 מר
4
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 239
65 מר
3
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 7
80 מר
4
5,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
100 מר
4
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 60
125 מר
5
6,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 14
202 מר
5
9,900 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 55
116 מר
5
7,100 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 5
55 מר
3.5
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 24
93 מר
4
6,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
84 מר
3
4,900 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 59
56 מר
2
3,750 ₪
רמת גן מתחם נגבה
האר"י 11
100 מר
4
5,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עמינדב 2
5 מר
3
3,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 8
70 מר
3
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 70
70 מר
2.5
4,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 36
82 מר
3
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 20
70 מר
3
4,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אפרים 1
90 מר
4
5,400 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אפרים 8
40 מר
2
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 37
105 מר
4
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 9
130 מר
5
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בת שוע
36 מר
2
רמת גן מתחם נגבה
טרומן 32 כניסה:1
70 מר
2
3,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 135
100 מר
4
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 68
120 מר
4
4,450 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דבורה הנביאה 1
100 מר
4
4,900 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
250 מר
6
10,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 40
70 מר
3
4,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 30
100 מר
3.5
4,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
120 מר
3
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חרוד 5
65 מר
3
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 1
100 מר
4
5,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 24
90 מר
4
5,450 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 36
70 מר
2
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 36
120 מר
5
7,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
בר יוחאי 6
75 מר
3
4,400 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דרך נגבה 2
100 מר
3.5
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
האר"י 2
85 מר
3
3,750 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 20
100 מר
4
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דרך נגבה 8
105 מר
4
6,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 188
60 מר
2
3,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 99
55 מר
2.5
3,900 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עמינדב 9 כניסה:א
40 מר
2
2,900 ₪
רמת גן מתחם נגבה
נווה יעקב 9
70 מר
3
4,300 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 14
90 מר
4
5,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יד החזקה 6
100 מר
4
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
40 מר
2
4,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
דרך נגבה 22
34 מר
1.5
2,900 ₪
רמת גן מתחם נגבה
יעל הגיבורה 15
110 מר
5
6,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 226
100 מר
4.5
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל 36
90 מר
4
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חיים בר לב 9
138 מר
5
7,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 17
1 מר
4
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 48
100 מר
4
5,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
90 מר
4
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 8
85 מר
3
6,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 115
100 מר
4
5,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 190
40 מר
1
2,850 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 224
82 מר
4
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
90 מר
4
5,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
טרומן 35
40 מר
2
2,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס 39
90 מר
4
5,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
עוזיאל 123
45 מר
2.5
3,800 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 66
250 מר
3
5,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
120 מר
3
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הירדן 28
120 מר
4
4,550 ₪
רמת גן מתחם נגבה
טרומן 10
80 מר
3
5,050 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 39
82 מר
4
6,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
שדרות הצנחנים 14
60 מר
2
3,600 ₪
רמת גן מתחם נגבה
פנחס רוטנברג 21
85 מר
3.5
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
הרא"ה 222
7 מר
200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
75 מר
3
5,000 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה
85 מר
3.5
4,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
תל חי 7
100 מר
4.5
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
החי"ל
90 מר
4
4,200 ₪
רמת גן מתחם נגבה
השר משה 10
95 מר
3.5
4,700 ₪
רמת גן מתחם נגבה
חד נס
85 מר
3
5,700 ₪