רמת גן נחלת גנים
המבדיל
60 מר
3
4,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
הצלע
105 מר
4
7,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
100 מר
4
6,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 123
20 מר
1
2,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 23
52 מר
2
3,700 ₪
רמת גן נחלת גנים
הלפיד 3
90 מר
4
5,750 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
100 מר
4
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
95 מר
4
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 148
115 מר
4
6,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 50
90 מר
3
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 18
65 מר
2.5
2,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 153
42 מר
2
3,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 00
75 מר
3
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 4
60 מר
2
3,900 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
80 מר
3
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 20
95 מר
3
4,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 8
60 מר
2
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 16
120 מר
400 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 14
61 מר
3
5,100 ₪
רמת גן נחלת גנים
הצלע 5
125 מר
5
7,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 23
49 מר
2.5
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 111
70 מר
3
4,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
80 מר
3
רמת גן נחלת גנים
הפודים 30 כניסה:ה
60 מר
2.5
3,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 12 כניסה:1
75 מר
3
5,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
המקור 2
60 מר
2
4,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 17
60 מר
2.5
3,700 ₪
רמת גן נחלת גנים
המקור 4
65 מר
2.5
3,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
הלפיד 6
73 מר
3.5
4,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 33
70 מר
2
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
60 מר
2
3,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 122
70 מר
2
3,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 30
60 מר
2.5
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 15
75 מר
3
5,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י
95 מר
3
4,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 18
65 מר
2
4,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 130
70 מר
3.5
5,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 21
55 מר
3
5,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
מבוא הפודים 12
100 מר
3.5
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 16
38 מר
2
3,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
100 מר
4
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
147 מר
5
11,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 122
70 מר
2
3,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך בן גוריון 2
40 מר
2
2,950 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 13
79 מר
3.5
4,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך בן גוריון 18
30 מר
1
2,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 23
50 מר
2
3,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
היוגב 6
120 מר
4.5
6,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
100 מר
4
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
הצלע 7
105 מר
4
6,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל
75 מר
3.5
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
110 מר
4
6,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
115 מר
4
6,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 30
60 מר
2.5
4,100 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 999
30 מר
2
2,950 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 1
32 מר
1
2,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
הלפיד 4
120 מר
4
6,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל
100 מר
4
7,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל 12
91 מר
4
6,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך אבא הלל 154
90 מר
4
6,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 30 כניסה:1
45 מר
2.5
3,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 10
63 מר
2
3,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 15
85 מר
3
4,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים
80 מר
3
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 19
55 מר
2
4,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 9
20 מר
1
1,900 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 7 כניסה:ב
75 מר
4
רמת גן נחלת גנים
רש"י 14 כניסה:1
90 מר
3.5
4,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
הצלע 18
95 מר
3
5,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 15
38 מר
2
3,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 2
110 מר
4
7,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 14 כניסה:1
85 מר
3
4,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך זאב ז'בוטינסקי 151
35 מר
2
2,700 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל 10
93 מר
4
7,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
חרושת 2
48 מר
2.5
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 6
60 מר
2.5
3,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב
95 מר
4
5,200 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 10
75 מר
3
5,950 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 33
40 מר
2
4,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
המבדיל 10
110 מר
5
7,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 21
15 מר
500 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 13
70 מר
3
4,600 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 18
65 מר
2.5
2,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
מבוא הפודים 3
60 מר
2.5
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 7
70 מר
4
4,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון 9
1 מר
400 ₪
רמת גן נחלת גנים
אשתאול 3
10 מר
450 ₪
רמת גן נחלת גנים
הלפיד 10
30 מר
1.5
2,400 ₪
רמת גן נחלת גנים
סוקולוב 33
65 מר
2
3,100 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 4
45 מר
2
רמת גן נחלת גנים
סביון 18
85 מר
3
4,900 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 33
60 מר
3
4,300 ₪
רמת גן נחלת גנים
רש"י 5
48 מר
2.5
4,800 ₪
רמת גן נחלת גנים
סביון
50 מר
2
4,100 ₪
רמת גן נחלת גנים
הפודים 27
128 מר
4.5
5,500 ₪
רמת גן נחלת גנים
העמל 17
70 מר
3
4,500 ₪