בת ים בית וגן
אתרוג 4
50 מר
2
3,800 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 17
120 מר
5
6,250 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
78 מר
3
3,690 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 50
80 מר
4
4,500 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 10
100 מר
3.5
4,200 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
30 מר
1.5
בת ים בית וגן
ירושלים 70
70 מר
2.5
3,700 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 29
45 מר
1.5
2,850 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 25
100 מר
4
4,500 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
28 מר
2
3,900 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 3
78 מר
3.5
3,800 ₪
בת ים בית וגן
רימון
55 מר
2
4,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
78 מר
3
4,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 19
70 מר
2.5
4,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 7
70 מר
3
4,100 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 4
60 מר
2
3,700 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 14
80 מר
3
4,000 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 4
65 מר
2
3,700 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 4
65 מר
2.5
3,700 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 34
60 מר
2
3,350 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 60
103 מר
3
4,700 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 70
35 מר
2
3,200 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג
45 מר
2
3,100 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
60 מר
3
5,200 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 21
48 מר
2
2,950 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
30 מר
1
2,800 ₪
בת ים בית וגן
רימון 5
65 מר
2.5
4,200 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 11
45 מר
2
2,900 ₪
בת ים בית וגן
רימון
70 מר
2.5
3,700 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 7
70 מר
2.5
4,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 11
35 מר
1
2,500 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
60 מר
2
3,800 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 5
90 מר
3
4,500 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 52
100 מר
4
4,500 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 16
80 מר
3
4,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 22
35 מר
2
בת ים בית וגן
אתרוג 4
90 מר
3.5
3,600 ₪
בת ים בית וגן
רימון 2
60 מר
2
3,200 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 54
40 מר
2
3,400 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 20
45 מר
2
3,300 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 56
70 מר
3
4,100 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 13
54 מר
2
3,500 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 10
65 מר
3
4,300 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 10
40 מר
2
3,200 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 15
50 מר
2
3,500 ₪
בת ים בית וגן
כינרת 13
82 מר
3.5
4,200 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 60
103 מר
3.5
5,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 4
60 מר
2
3,200 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 5
120 מר
4.5
5,500 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 2
90 מר
2.5
3,700 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 54
30 מר
1
2,900 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 4
65 מר
2
3,700 ₪
בת ים בית וגן
רימון 4
85 מר
3.5
5,200 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 20
75 מר
3
4,500 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 25
55 מר
3
3,600 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 14
70 מר
3
3,700 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 9
15 מר
1
2,600 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 20
80 מר
3
4,250 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 10
100 מר
3.5
4,500 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 9
80 מר
3
4,200 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 58
60 מר
2
3,500 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
100 מר
4
3,500 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 10
65 מר
2.5
3,900 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 34
57 מר
2
3,350 ₪
בת ים בית וגן
רימון 7
48 מר
2
3,200 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 4
70 מר
2
3,100 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
65 מר
2.5
3,900 ₪
בת ים בית וגן
רימון
50 מר
2
3,200 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 34
58 מר
2.5
4,300 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 25
25 מר
1.5
2,500 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 2
80 מר
3
3,950 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 31
85 מר
3
4,300 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
110 מר
4
4,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 4
93 מר
2.5
4,500 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 54
40 מר
2
2,800 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 14
60 מר
2.5
3,800 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 16
80 מר
3
4,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת 13
82 מר
3.5
4,500 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 66
48 מר
2
3,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 21
80 מר
3
4,100 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
65 מר
2.5
3,900 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 12
25 מר
4
2,500 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
74 מר
2.5
3,600 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 17
90 מר
4
5,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 1
78 מר
3
4,400 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 15
40 מר
1
2,700 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 20
75 מר
3
4,990 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג
80 מר
3
4,400 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 11
60 מר
2
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 20
75 מר
3
2,500 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 25
40 מר
2
3,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 1
30 מר
2
3,600 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 8
50 מר
2
3,800 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 13
85 מר
3
3,550 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 18
43 מר
2
2,990 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק
50 מר
2.5
3,600 ₪