ירושלים מחנה יהודה
 
65 מר
3.5
5,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 2
40 מר
2
3,300 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
140 מר
4
16,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
משיח ברוכוף
50 מר
2
3,400 ₪
ירושלים מחנה יהודה
זכרון טוביה
150 מר
6.5
12,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח
100 מר
4
7,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח
120 מר
4
7,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
240 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
 
65 מר
3
4,900 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
4
ירושלים מחנה יהודה
 
55 מר
3
2,900 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
140 מר
ירושלים מחנה יהודה
 
95 מר
4
5,800 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
20 מר
1
ירושלים מחנה יהודה
 
85 מר
3.5
6,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
305 מר
8
19,900 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
220 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
 
70 מר
4
4,400 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
250 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
 
300 מר
7
35,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
130 מר
4
9,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
250 מר
6
21,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
60 מר
3
6,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
300 מר
6
27,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
70 מר
3
5,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90 מר
4
5,200 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
4
5,900 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
75 מר
3
6,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
4
5,650 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
3.5
12,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
היבוק 24
40 מר
2
3,900 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
80 מר
3
6,700 ₪
ירושלים מחנה יהודה
משיח ברוכוף
40 מר
1
3,400 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90 מר
4
5,300 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 5
70 מר
3
6,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
180 מר
5
8,800 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
75 מר
4
7,250 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
120 מר
5
8,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90 מר
3
6,800 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
55 מר
2
4,900 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
45 מר
2
4,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
140 מר
5
7,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל 5
24 מר
2
2,900 ₪
ירושלים מחנה יהודה
שילה 30
70 מר
3
4,900 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
200 מר
5
ירושלים מחנה יהודה
יפו 103
67 מר
3
6,800 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
55 מר
3
5,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 101
70 מר
3
5,200 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
85 מר
4
6,350 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הכרמל 38
45 מר
1
3,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מצפה 9
11 מר
1
1,750 ₪
ירושלים מחנה יהודה
שילה
160 מר
4
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח
240 מר
7
22,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
4.5
6,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
114 מר
5
7,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני
130 מר
5
9,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יהודה 1
60 מר
3
6,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 64
55 מר
2.5
4,800 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 5
90 מר
3
6,200 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יוסף חיים
300 מר
35,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הכרמל
65 מר
2.5
4,400 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו סלמן 28
45 מר
2
4,200 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
80 מר
3.5
5,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
4
5,100 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 105
87 מר
3
6,300 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 105
48 מר
2
4,400 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
270 מר
7
16,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
50 מר
3
5,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
בירב 1
67 מר
3
4,700 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אילת
20 מר
1
3,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
2
4,800 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
10 מר
600 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
220 מר
5
15,550 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
90 מר
4
5,900 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יצחק 17
15 מר
950 ₪
ירושלים מחנה יהודה
שיריזלי 9
80 מר
3
4,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
2
3,800 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
75 מר
3
6,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
כי"ח
87 מר
3
7,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הדקל 5
24 מר
2
3,300 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
115 מר
5
7,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
120 מר
4
8,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 145
65 מר
3
4,750 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
4
6,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
100 מר
4
5,600 ₪
ירושלים מחנה יהודה
שיריזלי
60 מר
3
4,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
 
70 מר
3
6,150 ₪
ירושלים מחנה יהודה
היבוק 22
50 מר
3
5,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
הרב שמואל ברוך 15
45 מר
2
2,400 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 103
119 מר
4
8,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אליהו מני 3
620 מר
1
450 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
40 מר
2
4,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס 12
20 מר
1
3,300 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מחנה יהודה 8
45 מר
2
4,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 103
50 מר
2
4,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
באר שבע 23 כניסה:א
33 מר
3
4,600 ₪