ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו 26
50 מר
2.5
4,400 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
80 מר
3
6,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כובשי קטמון
75 מר
2.5
6,300 ₪
ירושלים קטמון הישנה
אבא חילקיה 17
135 מר
5
8,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
85 מר
3
6,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הל"ה
140 מר
6
11,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כ"ט בנובמבר
78 מר
3
6,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
בית אשל
300 מר
6
18,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ריש לקיש
70 מר
3
5,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
100 מר
4
7,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
130 מר
5
12,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
160 מר
4
11,900 ₪
ירושלים קטמון הישנה
בית אשל
350 מר
6
20,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
90 מר
4
8,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
השיירות
200 מר
3
8,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו
50 מר
2.5
4,400 ₪
ירושלים קטמון הישנה
המצור
135 מר
5
13,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
נגבה 14
60 מר
2
4,900 ₪
ירושלים קטמון הישנה
משמר העם 5
1 מר
1
1,970 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כובשי קטמון
80 מר
3
6,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כובשי קטמון
80 מר
3
6,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כובשי קטמון
129 מר
4.5
12,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו
90 מר
3
7,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
המעפילים
85 מר
4
7,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הגדוד העברי
100 מר
4
9,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
מבוא יורם
91 מר
3.5
ירושלים קטמון הישנה
חזקיהו המלך 46
59 מר
3
5,400 ₪
ירושלים קטמון הישנה
נקדימון 4
30 מר
2
4,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ביל"ו
105 מר
4
8,100 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הפורצים 21
90 מר
4
6,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הפלמ"ח 11
75 מר
3
6,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ברוריה
120 מר
4.5
6,900 ₪
ירושלים קטמון הישנה
יהושע בן גמלא 18
60 מר
3
5,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
יורדי הסירה 23
90 מר
4
5,900 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבן יוחנן בן זכאי 12
60 מר
3
4,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
יורדי הסירה 7
27 מר
1.5
2,600 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הרב חסדאי קרשקש 3
18 מר
1
2,100 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ברוריה 7 כניסה:א
50 מר
3
3,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
חזקיהו המלך
75 מר
3
6,900 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כובשי קטמון
79 מר
3
6,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ברוריה 13
120 מר
5
9,900 ₪
ירושלים קטמון הישנה
מבוא יורם
90 מר
4
7,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו 26
50 מר
2.5
4,600 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כ"ט בנובמבר 28
53 מר
2
4,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כובשי קטמון 3
110 מר
3
6,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
המעפילים
100 מר
4
8,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ברוריה 5
80 מר
3
5,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבן יוחנן בן זכאי 6
110 מר
4
7,700 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ביל"ו
35 מר
2
3,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
בית אשל
380 מר
6
19,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
חזקיהו המלך
90 מר
3
6,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
מבוא יורם 11 כניסה:ב
92 מר
3.5
7,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
70 מר
3
ירושלים קטמון הישנה
ריש לקיש 10
59 מר
3
2,700 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו 26
30 מר
2
2,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הל''ה
100 מר
5.5
10,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
השיירות
180 מר
3.5
10,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הל"ה
15 מר
1
2,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הגדנ"ע 7
100 מר
4
6,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
180 מר
5
9,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
החי"ש 3
45 מר
1
3,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
החי"ש
65 מר
2.5
4,700 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ברוריה 7
30 מר
2
980 ₪
ירושלים קטמון הישנה
מחלקי המים
140 מר
5
9,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הרב חסדאי קרשקש 5
45 מר
2
3,400 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
120 מר
5
9,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
100 מר
4.5
8,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
60 מר
3
5,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
השיירות
65 מר
3
4,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ברוריה 9
50 מר
3
4,300 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ריש לקיש 6
95 מר
3
ירושלים קטמון הישנה
הפורצים
30 מר
2
4,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבן יוחנן בן זכאי 12
47 מר
3
3,900 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הפורצים
85 מר
3
8,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבי חסדא 4
35 מר
2
3,100 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הפורצים 11
86 מר
3
7,900 ₪
ירושלים קטמון הישנה
בוסתנאי 32
58 מר
3
ירושלים קטמון הישנה
רבי מאיר
75 מר
3.5
5,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
נגבה 14
60 מר
2.5
5,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הל"ה 6
11 מר
1
2,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
השיירות
65 מר
2.5
3,900 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו 39
1 מר
2
4,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כ"ט בנובמבר 22
78 מר
3
5,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
100 מר
4.5
5,600 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ריש לקיש 10
70 מר
3
2,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבן יוחנן בן זכאי 6
100 מר
4
6,250 ₪
ירושלים קטמון הישנה
בוסתנאי 38
50 מר
1.5
3,400 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ריש לקיש 3
70 מר
4
5,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבי חלפתא 12 כניסה:ג
60 מר
3.5
4,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הפלמ"ח 11
75 מר
3
7,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבי חסדא 4
40 מר
2
3,550 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו 42
25 מר
1
2,700 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ברוריה
130 מר
5
10,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
מבצע קדש 3
75 מר
3.5
5,600 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הפלמ"ח 9
145 מר
5
18,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הל"ה 9
80 מר
3.5
5,700 ₪