ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו 22
70 מר
3.5
6,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
אלי כהן
110 מר
4
8,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
בוסתנאי 9
100 מר
4
7,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
דוסתאי
110 מר
4
6,900 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
60 מר
2.5
3,999 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו 26 כניסה:ב
85 מר
4
9,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
השיירות
50 מר
2
5,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הגדוד העברי
120 מר
5
8,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
יורדי הסירה
60 מר
3
5,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
בוסתנאי
33 מר
2
4,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
חזקיהו המלך 41
70 מר
3.5
4,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
130 מר
5
12,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
החי"ש
40 מר
2
3,700 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הפלמ"ח 41
60 מר
3
4,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו
20 מר
1
2,700 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הל"ה
70 מר
3
5,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כ''ט בנובמבר
80 מר
3.5
6,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
המצור
135 מר
5
13,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
מבוא יורם
65 מר
3.5
5,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו
55 מר
2
3,950 ₪
ירושלים קטמון הישנה
דוד אלרואי 5
85 מר
3
5,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
בוסתנאי 32
55 מר
3
4,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
מחלקי המים
140 מר
5
9,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הפורצים 8
70 מר
3.5
5,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הל"ה 31
50 מר
2.5
4,250 ₪
ירושלים קטמון הישנה
יהושע בן גמלא 12
90 מר
4
6,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
יהושע בן גמלא 12
80 מר
4
5,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
אבא חילקיה
65 מר
3
5,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
יהושע בן גמלא 1
50 מר
2
3,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כובשי קטמון 25
50 מר
2
4,400 ₪
ירושלים קטמון הישנה
השיירות
57 מר
3
5,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
יהושע בן נון 31
85 מר
3.5
8,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
השיירות 5
50 מר
2
4,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הגדוד העברי 22
84 מר
4
6,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
מאיר שחם 2
150 מר
4
ירושלים קטמון הישנה
כ"ט בנובמבר 33
70 מר
3
4,900 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הגדוד העברי 6
113 מר
4
9,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
 
160 מר
6
11,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ביל"ו
105 מר
4
8,100 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ביל"ו
35 מר
2
3,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבי מאיר 14
75 מר
3.5
5,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הרב חסדאי קרשקש 6
15 מר
1
2,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
השיירות 29
180 מר
3
10,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ריש לקיש 5
92 מר
4
7,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו 48
80 מר
4
6,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבי חסדא 4
35 מר
1
2,700 ₪
ירושלים קטמון הישנה
החי"ש
58 מר
2.5
5,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ברוריה 14
67 מר
4
5,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
החי"ש
58 מר
2.5
4,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
בוסתנאי 32
60 מר
3
6,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הפורצים 19
62 מר
3
4,650 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבי מאיר 8 כניסה:1
60 מר
3
4,300 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבי חסדא 6
35 מר
2
3,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ברוריה
67 מר
4
5,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ביל"ו
85 מר
4
6,300 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו 25
100 מר
4
6,300 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הל"ה 6
56 מר
2
4,300 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הפלמ"ח 21
85 מר
3.5
5,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
השיירות
180 מר
3.5
10,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
תל חי
75 מר
3
5,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
יורדי הסירה 999
100 מר
4.5
ירושלים קטמון הישנה
חזקיהו המלך
76 מר
3
4,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כ"ט בנובמבר
90 מר
4
8,700 ₪
ירושלים קטמון הישנה
המעפילים
130 מר
5
8,250 ₪
ירושלים קטמון הישנה
דוסתאי 11
32 מר
1
2,750 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הפורצים
30 מר
1
3,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
יהושע בן גמלא
65 מר
3
4,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
בוסתנאי 24
100 מר
4
10,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
יהושע בן נון 37
47 מר
2
4,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הרב חסדאי קרשקש 5
20 מר
1
2,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
חזקיהו המלך
70 מר
3
4,650 ₪
ירושלים קטמון הישנה
נגבה 3
65 מר
3
5,300 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבי חסדא 5
33 מר
1.5
3,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הל''ה
100 מר
5.5
10,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
מאיר שחם 2
57 מר
2
8,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
יהושע בן נון 35
67 מר
3
4,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
מבוא יורם 11
69 מר
3
6,300 ₪
ירושלים קטמון הישנה
דוד אלרואי 5
85 מר
3.5
5,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
משמר העם 3 כניסה:1
30 מר
2
3,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
פרידריק שופן 2
65 מר
3
4,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
חזקיהו המלך 16
40 מר
2
3,600 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כ"ט בנובמבר 24
137 מר
6
7,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
נגבה
70 מר
6.5
12,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
בוסתנאי 32
70 מר
3
4,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבי זעירא
150 מר
5.5
9,900 ₪
ירושלים קטמון הישנה
בוסתנאי 30
35 מר
2.5
4,200 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבי חלפתא 15
60 מר
3.5
4,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רחל אמנו 49
83 מר
3.5
6,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
כ"ט בנובמבר 24
145 מר
5
7,000 ₪
ירושלים קטמון הישנה
בוסתנאי 24
100 מר
4
8,800 ₪
ירושלים קטמון הישנה
דוד אלרואי 5
78 מר
3
5,400 ₪
ירושלים קטמון הישנה
תל חי 11
54 מר
2.5
4,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
נגבה 15
132 מר
7
ירושלים קטמון הישנה
הל"ה 35
36 מר
2
3,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
אבא חילקיה 8
90 מר
4
4,550 ₪
ירושלים קטמון הישנה
רבן יוחנן בן זכאי 10 כניסה:ב
45 מר
2.5
3,500 ₪