ירושלים רמות
הארי טרומן
141 מר
6
6,900 ₪
ירושלים רמות
הארי טרומן
110 מר
4
6,200 ₪
ירושלים רמות
ש"י 18
29 מר
2
3,600 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש
180 מר
7
10,000 ₪
ירושלים רמות
הכיסופים
127 מר
5
6,500 ₪
ירושלים רמות
 
90 מר
4
5,900 ₪
ירושלים רמות
ישראל זרחי
180 מר
6
9,500 ₪
ירושלים רמות
משעול הדקלים 14
16 מר
1
2,200 ₪
ירושלים רמות
נרות שבת
100 מר
4
5,900 ₪
ירושלים רמות
 
130 מר
5
7,500 ₪
ירושלים רמות
הכיסופים 17
80 מר
4
5,350 ₪
ירושלים רמות
הארי טרומן 55
139 מר
5
7,777 ₪
ירושלים רמות
אליהו בראון
220 מר
8
10,000 ₪
ירושלים רמות
יהודה קרני
70 מר
3
3,900 ₪
ירושלים רמות
משעול הדקלים 1
700 מר
12
100 ₪
ירושלים רמות
משעול הדקלים 20
50 מר
2
3,800 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש
200 מר
6
12,000 ₪
ירושלים רמות
משה שמיר 10
37 מר
2
2,700 ₪
ירושלים רמות
 
100 מר
4
4,500 ₪
ירושלים רמות
ראובן שרי 3
55 מר
2.5
3,600 ₪
ירושלים רמות
ישראל זרחי 42
160 מר
7
8,900 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו
70 מר
3
5,200 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 411
120 מר
5
5,600 ₪
ירושלים רמות
צפרירים 13
82 מר
3
4,200 ₪
ירושלים רמות
הדף היומי 615
25 מר
2
3,400 ₪
ירושלים רמות
קדימה 33
20 מר
1
ירושלים רמות
סולם יעקב 11
50 מר
2
3,200 ₪
ירושלים רמות
גדליה בובליק 13
100 מר
4
5,200 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 18
117 מר
5.5
6,000 ₪
ירושלים רמות
הרב ישראל פורת 1
283 מר
10
10,000 ₪
ירושלים רמות
סולם יעקב 2
20 מר
1
2,000 ₪
ירושלים רמות
 
100 מר
4
5,200 ₪
ירושלים רמות
יוסף שכטמן 90
90 מר
4
ירושלים רמות
דרך החורש 134
75 מר
2.5
3,800 ₪
ירושלים רמות
 
230 מר
8
ירושלים רמות
יצחק רפאל
18 מר
1
2,350 ₪
ירושלים רמות
יחזקאל קוטשר 66
50 מר
2
2,800 ₪
ירושלים רמות
לואי ליפסקי 39
45 מר
3
3,500 ₪
ירושלים רמות
גדליה בובליק
75 מר
3
4,200 ₪
ירושלים רמות
יגאל אלון
140 מר
5
6,000 ₪
ירושלים רמות
הרמן שטרוק 7
175 מר
6
7,700 ₪
ירושלים רמות
ראובן מס 131
24 מר
2
2,350 ₪
ירושלים רמות
ראובן שרי 3
55 מר
3
3,700 ₪
ירושלים רמות
משעול המגלית 1
50 מר
2
3,600 ₪
ירושלים רמות
משעול ההדס 10
500 מר
7
12,000 ₪
ירושלים רמות
יחזקאל קוטשר 50
38 מר
2
2,900 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 406
72 מר
3
4,450 ₪
ירושלים רמות
אבא אבן 7
1 מר
800 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש 25
10 מר
1
2,500 ₪
ירושלים רמות
המשוררת זלדה 10
140 מר
6
ירושלים רמות
אהרון צבי פרופס 2
95 מר
3
4,600 ₪
ירושלים רמות
משעול ההדס 12
40 מר
3
3,500 ₪
ירושלים רמות
רפאל קרניבד 10
28 מר
1
2,800 ₪
ירושלים רמות
המשוררת זלדה 10
25 מר
1,500 ₪
ירושלים רמות
לואי ליפסקי 40
90 מר
4
4,500 ₪
ירושלים רמות
מנדל בייליס 7
55 מר
2
ירושלים רמות
אהרון אשכולי 100
10 מר
1
1,800 ₪
ירושלים רמות
המשוררת זלדה 19
60 מר
3
4,000 ₪
ירושלים רמות
אהרון אשכולי 114
70 מר
3.5
4,500 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 58
90 מר
3.5
4,500 ₪
ירושלים רמות
הדף היומי 617
26 מר
1.5
2,300 ₪
ירושלים רמות
רמות 1
40 מר
2
3,000 ₪
ירושלים רמות
יחזקאל קוטשר 50
20 מר
1
2,100 ₪
ירושלים רמות
נתיבי עם 2
38 מר
2
3,500 ₪
ירושלים רמות
יחזקאל קוטשר 50
21 מר
1
2,200 ₪
ירושלים רמות
ישראל בן זאב 12
200 מר
6
7,900 ₪
ירושלים רמות
שאר ישוב 19
150 מר
6
ירושלים רמות
משעול העוזרד 5
130 מר
5
6,000 ₪
ירושלים רמות
צונדק 14
60 מר
3
4,200 ₪
ירושלים רמות
יחזקאל קוטשר 33
434 מר
11
17,000 ₪
ירושלים רמות
גדליה בובליק 24
60 מר
3
4,200 ₪
ירושלים רמות
יעקב דה האז 3
30 מר
2
2,800 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 407
68 מר
3
4,000 ₪
ירושלים רמות
יהושע פראוור 12
110 מר
4
4,800 ₪
ירושלים רמות
המשורר אצ"ג 18
120 מר
5
7,900 ₪
ירושלים רמות
הכיסופים 23
120 מר
5
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 34
65 מר
3
4,000 ₪
ירושלים רמות
המשוררת זלדה 7
45 מר
2.5
2,800 ₪
ירושלים רמות
יגאל אלון 10
85 מר
4
5,000 ₪
ירושלים רמות
נלסון גליק 6
55 מר
2
3,500 ₪
ירושלים רמות
הנרי מורגנטאו 32
92 מר
3
4,200 ₪
ירושלים רמות
המשורר אצ"ג 18
25 מר
1.5
1,950 ₪
ירושלים רמות
אליהו בראון 1
70 מר
2.5
3,800 ₪
ירושלים רמות
רמות 4
4 מר
400 ₪
ירושלים רמות
הארי טרומן 40
77 מר
3
4,300 ₪
ירושלים רמות
יוסף שכטמן 15
80 מר
4.5
4,700 ₪
ירושלים רמות
נלסון גליק 46
50 מר
2
3,500 ₪
ירושלים רמות
סולם יעקב 2
25 מר
1
2,000 ₪
ירושלים רמות
פליקס פרנקפורטר 12
75 מר
3
4,750 ₪
ירושלים רמות
קדימה 51
150 מר
6
6,500 ₪
ירושלים רמות
דרך החורש 61
50 מר
2
3,500 ₪
ירושלים רמות
צונדק 12
75 מר
3
4,100 ₪
ירושלים רמות
לואי ליפסקי 38
11 מר
800 ₪
ירושלים רמות
הארי טרומן 100
137 מר
6
ירושלים רמות
רפאל קרניבד 10
27 מר
1.5
2,800 ₪
ירושלים רמות
שלום סיוון 4
115 מר
5.5
6,300 ₪