ירושלים גילה
השליו 409
110 מר
4.5
5,000 ₪
ירושלים גילה
אחלמה 307
70 מר
4.5
4,200 ₪
ירושלים גילה
יקינטון 573
43 מר
2
3,100 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון 46
77 מר
4
3,800 ₪
ירושלים גילה
דגן 1
30 מר
2
2,900 ₪
ירושלים גילה
שמיר
150 מר
4
6,500 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון 20
50 מר
2.5
3,200 ₪
ירושלים גילה
הצבעוני
120 מר
4
4,900 ₪
ירושלים גילה
שמיר 53
65 מר
2
4,400 ₪
ירושלים גילה
מבוא הצרי 3
25 מר
2
2,450 ₪
ירושלים גילה
הרדוף
110 מר
4.5
4,500 ₪
ירושלים גילה
תירוש 560
70 מר
3
3,700 ₪
ירושלים גילה
מבוא יסמין 1 כניסה:א
58 מר
3
3,400 ₪
ירושלים גילה
מבוא הצרי 12 כניסה:א
55 מר
3
3,500 ₪
ירושלים גילה
רפאל דה לה פרגולה 16
150 מר
5
7,000 ₪
ירושלים גילה
אודם 572
60 מר
3
3,300 ₪
ירושלים גילה
הדולב 18
60 מר
2
3,500 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון 35
70 מר
3
3,200 ₪
ירושלים גילה
משה יוסטמן 2
35 מר
2
2,750 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון
70 מר
3
3,300 ₪
ירושלים גילה
יהלום 224
120 מר
4
4,300 ₪
ירושלים גילה
המרגלית 304
65 מר
3
3,900 ₪
ירושלים גילה
איילה 420
60 מר
3
3,500 ₪
ירושלים גילה
המחנכת 6
40 מר
2
3,000 ₪
ירושלים גילה
שוהם 525
65 מר
3
3,700 ₪
ירושלים גילה
רפאל דה לה פרגולה 25
90 מר
4
5,000 ₪
ירושלים גילה
החסידה 21
110 מר
5
4,900 ₪
ירושלים גילה
משה שמיר 35
40 מר
2
2,800 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 63
65 מר
3
3,850 ₪
ירושלים גילה
עירית 4
35 מר
2
2,800 ₪
ירושלים גילה
הכרפס 9
118 מר
5.5
5,300 ₪
ירושלים גילה
שבו 6
100 מר
4
5,100 ₪
ירושלים גילה
מבוא יסמין 5
90 מר
4
4,200 ₪
ירושלים גילה
שוהם 527
70 מר
3
3,500 ₪
ירושלים גילה
דגן 144
50 מר
2
3,200 ₪
ירושלים גילה
דגן 39
70 מר
2.5
3,500 ₪
ירושלים גילה
השיש 7
78 מר
4
4,500 ₪
ירושלים גילה
דגן 26
55 מר
3
3,400 ₪
ירושלים גילה
הצבר 35
100 מר
4.5
4,700 ₪
ירושלים גילה
תירוש 555
1 מר
3
3,600 ₪
ירושלים גילה
הרדוף 584
70 מר
3
3,300 ₪
ירושלים גילה
השליו 416
110 מר
4.5
5,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא הצרי 1
30 מר
1
2,900 ₪
ירושלים גילה
משה יוסטמן 20
75 מר
3
4,500 ₪
ירושלים גילה
מבוא הדודאים 2
60 מר
3
ירושלים גילה
יפה רום
75 מר
3
4,250 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 1
25 מר
1
2,450 ₪
ירושלים גילה
יקינטון 572
67 מר
3
4,000 ₪
ירושלים גילה
מרווה 26
78 מר
3
4,000 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון 3
30 מר
1
2,700 ₪
ירושלים גילה
מבוא שרף 1
60 מר
3
3,400 ₪
ירושלים גילה
יפה רום 48
300 מר
11
16,900 ₪
ירושלים גילה
יפה רום
100 מר
4
4,900 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 2
30 מר
2
2,500 ₪
ירושלים גילה
החסידה
65 מר
3
3,500 ₪
ירושלים גילה
הציפורן 99
70 מר
2
3,300 ₪
ירושלים גילה
הגננת 240
27 מר
1.5
2,650 ₪
ירושלים גילה
תרשיש 512
70 מר
3
3,300 ₪
ירושלים גילה
מבוא שרף 1
60 מר
3
ירושלים גילה
יפה רום 24
60 מר
3
3,500 ₪
ירושלים גילה
הציפורן 32
45 מר
2
2,750 ₪
ירושלים גילה
הצבר
70 מר
3
3,800 ₪
ירושלים גילה
מבוא הדודאים 10
50 מר
3
3,100 ₪
ירושלים גילה
תירוש
75 מר
3
3,600 ₪
ירושלים גילה
גבעת קנדה 58
138 מר
5
6,400 ₪
ירושלים גילה
מבוא נטף
50 מר
2
3,500 ₪
ירושלים גילה
הגומא 3
95 מר
5
6,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 5
70 מר
3.5
3,600 ₪
ירושלים גילה
הנופך 1
36 מר
2
2,850 ₪
ירושלים גילה
אריה בן אליעזר 57
113 מר
5
6,000 ₪
ירושלים גילה
שמיר 1
80 מר
3
4,750 ₪
ירושלים גילה
מבוא בשמת 3
45 מר
2
2,900 ₪
ירושלים גילה
האנפה
100 מר
4
ירושלים גילה
יפה רום 1
1 מר
5
9,800 ₪
ירושלים גילה
הנופך 1
36 מר
2
2,850 ₪
ירושלים גילה
יקינטון 571
60 מר
3
3,200 ₪
ירושלים גילה
השליו 411
100 מר
4.5
5,000 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון 16
50 מר
2
3,100 ₪
ירושלים גילה
משה יוסטמן 2
35 מר
2
2,750 ₪
ירושלים גילה
החסידה 19
63 מר
3
3,600 ₪
ירושלים גילה
יקינטון 574
56 מר
3
3,650 ₪
ירושלים גילה
מבוא קציעה 2
90 מר
4
4,000 ₪
ירושלים גילה
הרוזמרין 35
60 מר
3
3,500 ₪
ירושלים גילה
האנפה 308
70 מר
3
4,500 ₪
ירושלים גילה
תירוש
65 מר
3
3,600 ₪
ירושלים גילה
מבוא הדודאים 3
117 מר
6
5,500 ₪
ירושלים גילה
מבוא הצרי 12
70 מר
3
3,500 ₪
ירושלים גילה
שוהם 13
60 מר
3
3,700 ₪
ירושלים גילה
יהושע ברוכי 19
100 מר
5
5,000 ₪
ירושלים גילה
המרגלית 306
68 מר
3
3,400 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון
52 מר
2
2,600 ₪
ירושלים גילה
עירית 12
80 מר
3
4,200 ₪
ירושלים גילה
תרשיש 511
65 מר
3
4,500 ₪
ירושלים גילה
המרגלית 19
76 מר
3
3,400 ₪
ירושלים גילה
השליו 416
110 מר
4.5
5,000 ₪
ירושלים גילה
צביה ויצחק 1
45 מר
2
3,000 ₪