ירושלים גילה
הדולב 1
40 מר
2
2,900 ₪
ירושלים גילה
משה שמיר 35
40 מר
2
3,100 ₪
ירושלים גילה
צאלים 19
60 מר
3
3,500 ₪
ירושלים גילה
אודם 6
80 מר
3
3,800 ₪
ירושלים גילה
האנפה 310
100 מר
4
4,500 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון
70 מר
3
3,150 ₪
ירושלים גילה
יפה רום 50
50 מר
2.5
3,200 ₪
ירושלים גילה
הצוף
40 מר
2
2,700 ₪
ירושלים גילה
יקינטון
70 מר
3
3,300 ₪
ירושלים גילה
יקינטון 572
1 מר
2
2,900 ₪
ירושלים גילה
תירוש 556
65 מר
3
3,550 ₪
ירושלים גילה
השליו 417
80 מר
4
4,500 ₪
ירושלים גילה
אודם 583
84 מר
3.5
4,300 ₪
ירושלים גילה
יצהר 15
65 מר
2
3,200 ₪
ירושלים גילה
אודם 572
70 מר
3
3,000 ₪
ירושלים גילה
משה שמיר 35
55 מר
3
3,600 ₪
ירושלים גילה
התאנה 20
100 מר
4.5
5,200 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 71
100 מר
4
4,500 ₪
ירושלים גילה
יפה רום 5
90 מר
4
4,400 ₪
ירושלים גילה
הנופך 241
70 מר
3
3,300 ₪
ירושלים גילה
רפאל דה לה פרגולה 14
27 מר
1.5
2,600 ₪
ירושלים גילה
יקינטון 575
125 מר
5.5
5,500 ₪
ירושלים גילה
שמיר 80
42 מר
2
3,200 ₪
ירושלים גילה
יפה רום 54
500 מר
6
7,500 ₪
ירושלים גילה
מרווה 26
78 מר
3
3,700 ₪
ירושלים גילה
שמיר 17
30 מר
2
2,700 ₪
ירושלים גילה
שמיר 64
30 מר
1.5
2,400 ₪
ירושלים גילה
מרווה 32
100 מר
4
4,800 ₪
ירושלים גילה
תירוש 556
38 מר
2
2,900 ₪
ירושלים גילה
מבוא הצרי 7
75 מר
4
4,300 ₪
ירושלים גילה
יצהר 40
75 מר
3
4,500 ₪
ירושלים גילה
אגמון 501
80 מר
4
4,600 ₪
ירושלים גילה
המחנכת 7
50 מר
3
3,500 ₪
ירושלים גילה
הגננת 342
65 מר
3
4,500 ₪
ירושלים גילה
שלמה דוגה 47
30 מר
2
2,500 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון 25
70 מר
2.5
3,000 ₪
ירושלים גילה
התבלין 6
120 מר
4
6,400 ₪
ירושלים גילה
שמיר 64
30 מר
2
3,000 ₪
ירושלים גילה
יהודית 5
70 מר
3.5
3,900 ₪
ירושלים גילה
יקינטון 576
87 מר
4
4,800 ₪
ירושלים גילה
שוהם 529
100 מר
4
4,600 ₪
ירושלים גילה
דגן 24
40 מר
2
3,150 ₪
ירושלים גילה
המחנכת 3
35 מר
1.5
2,000 ₪
ירושלים גילה
יהלום 224
120 מר
4
4,300 ₪
ירושלים גילה
שמיר
220 מר
9
14,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא נטף
50 מר
2
3,500 ₪
ירושלים גילה
המרגלית 27
65 מר
2
3,500 ₪
ירושלים גילה
המחנכת 58
95 מר
4
5,900 ₪
ירושלים גילה
שלמה דוגה
60 מר
2.5
3,000 ₪
ירושלים גילה
מבוא הדודאים
60 מר
3
3,280 ₪
ירושלים גילה
התאנה 10
65 מר
3
3,600 ₪
ירושלים גילה
מבוא הדודאים 10
60 מר
3
3,350 ₪
ירושלים גילה
יצהר
140 מר
6
7,500 ₪
ירושלים גילה
המרגלית 303
110 מר
4.5
5,200 ₪
ירושלים גילה
הכרפס
130 מר
6
6,000 ₪
ירושלים גילה
דגן 1
50 מר
2
3,300 ₪
ירושלים גילה
אודם 580
27 מר
1
2,300 ₪
ירושלים גילה
צאלים 19
60 מר
2
3,500 ₪
ירושלים גילה
המרגלית
75 מר
3
4,000 ₪
ירושלים גילה
גבעת קנדה 13
101 מר
3
100 ₪
ירושלים גילה
תירוש 557
25 מר
1
2,500 ₪
ירושלים גילה
יקינטון 573
55 מר
3
ירושלים גילה
אודם 572
70 מר
3
3,600 ₪
ירושלים גילה
לשם 31
50 מר
2
2,800 ₪
ירושלים גילה
הנופך 20
30 מר
2
2,900 ₪
ירושלים גילה
המרגלית 304
85 מר
4
4,000 ₪
ירושלים גילה
יקינטון 573
65 מר
3
3,600 ₪
ירושלים גילה
אריה בן אליעזר 35
100 מר
4
4,500 ₪
ירושלים גילה
דגן 41
45 מר
2
3,000 ₪
ירושלים גילה
הרדוף 9
85 מר
4
ירושלים גילה
הגננת 1
35 מר
2
2,700 ₪
ירושלים גילה
האחות יהודית 236
60 מר
3.5
3,400 ₪
ירושלים גילה
שמיר 50
198 מר
7
7,500 ₪
ירושלים גילה
הציפורן 41
45 מר
1
2,900 ₪
ירושלים גילה
שבתאי הנגבי 71
100 מר
4
4,700 ₪
ירושלים גילה
הכרפס
130 מר
6
6,000 ₪
ירושלים גילה
הרדוף
110 מר
4.5
3,800 ₪
ירושלים גילה
שמיר 10
85 מר
3
4,500 ₪
ירושלים גילה
דגן 43
60 מר
3
3,200 ₪
ירושלים גילה
הציפורן 47
50 מר
2.5
3,200 ₪
ירושלים גילה
שמיר 31
45 מר
2.5
2,900 ₪
ירושלים גילה
נשר 5
45 מר
2
3,500 ₪
ירושלים גילה
אריה ל. קובובי 65
93 מר
3
5,000 ₪
ירושלים גילה
כמון 8
70 מר
3
4,000 ₪
ירושלים גילה
יהלום 224
90 מר
4.5
ירושלים גילה
התאנה
52 מר
3
3,650 ₪
ירושלים גילה
מבוא הקנה 44
100 מר
3
3,800 ₪
ירושלים גילה
הצבעוני
120 מר
4
4,900 ₪
ירושלים גילה
אודם 6
80 מר
3
4,000 ₪
ירושלים גילה
הנופך 243
75 מר
3
3,300 ₪
ירושלים גילה
אודם 575
65 מר
3
3,500 ₪
ירושלים גילה
אפרסמון 11
60 מר
3
3,500 ₪
ירושלים גילה
שבו 501
24 מר
2
2,200 ₪
ירושלים גילה
נשר 5
77 מר
3
4,200 ₪
ירושלים גילה
יקינטון 571
61 מר
3
3,500 ₪
ירושלים גילה
שמיר 28
45 מר
2.5
4,000 ₪