תל אביב יפו עזרא
תשרי
25 מר
1
2,800 ₪
תל אביב יפו עזרא
תמוז
125 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו עזרא
חירותנו 32
50 מר
3
4,500 ₪
תל אביב יפו עזרא
שתולים 59
120 מר
4
6,550 ₪
תל אביב יפו עזרא
שתולים 63
5 מר
390 ₪
תל אביב יפו עזרא
גדיש 12
25 מר
1
2,600 ₪
תל אביב יפו עזרא
נתיבות 35
55 מר
2.5
3,500 ₪
תל אביב יפו עזרא
3694 50
35 מר
2
3,200 ₪
תל אביב יפו עזרא
דוחן 12
35 מר
1.5
2,650 ₪
תל אביב יפו עזרא
שתולים
115 מר
4
6,100 ₪
תל אביב יפו עזרא
שתולים
100 מר
4
6,700 ₪
תל אביב יפו עזרא
שתולים
112 מר
4
6,600 ₪
תל אביב יפו עזרא
שתולים
85 מר
4
6,300 ₪
תל אביב יפו עזרא
דוחן 14
40 מר
2
2,800 ₪
תל אביב יפו עזרא
דוחן
35 מר
2
2,800 ₪
תל אביב יפו עזרא
דוחן 12
50 מר
2
3,000 ₪
תל אביב יפו עזרא
דוחן 14
65 מר
3
3,500 ₪
תל אביב יפו עזרא
שתולים 70
65 מר
2
2,800 ₪
תל אביב יפו עזרא
שתולים 70
30 מר
2
2,600 ₪