תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל 12
120 מר
5
11,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
90 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מטמון כהן
100 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
260 מר
3
14,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
72 מר
3
8,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין 22
208 מר
5
18,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
120 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
2.5
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
96 מר
3
8,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
31 מר
1
4,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
28 מר
1
4,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
38 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
125 מר
4
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
80 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי 10
100 מר
3.5
10,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
85 מר
3
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן 55
115 מר
3
10,300 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
32 מר
1
4,400 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
115 מר
4
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
80 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
45 מר
2
5,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
120 מר
4
14,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4.5
10,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
110 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
70 מר
2
4,200 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
80 מר
3
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
165 מר
3
22,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
137 מר
3.5
16,400 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
263 מר
4
25,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
120 מר
4
14,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חדרה
100 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
12 מר
4
28,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
10,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
96 מר
4
11,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
110 מר
4
10,600 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
80 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
84 מר
3
8,200 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור 2
140 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
100 מר
3
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
150 מר
4
18,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
120 מר
4
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מטמון כהן
100 מר
3
8,250 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
80 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 6
550 מר
6
19,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב 16
80 מר
3
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
90 מר
4.5
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
90 מר
3
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
115 מר
3.5
17,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
60 מר
2.5
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 138
85 מר
3
8,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
120 מר
3
17,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 46
142 מר
4
19,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
120 מר
4
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
55 מר
2
5,400 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
90 מר
3.5
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
12 מר
4
28,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
140 מר
5
20,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
32 מר
1
4,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
400 מר
6
40,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
80 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
125 מר
4
14,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
80 מר
3.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
80 מר
3.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור 10
75 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
100 מר
4
8,200 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
120 מר
3
10,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
290 מר
7
28,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
65 מר
2.5
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
80 מר
3.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 163
18 מר
1
2,600 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
80 מר
3.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
3.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
110 מר
4
10,700 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
130 מר
4.5
12,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין 13
20 מר
1
1,100 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד 1
120 מר
4
11,750 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
150 מר
4.5
17,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
85 מר
3.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
85 מר
3.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 58
150 מר
4
14,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
180 מר
6
35,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אריה עקיבא
308 מר
6
21,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
200 מר
4
17,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין 27
15 מר
1,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
280 מר
7
27,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 20
97 מר
3
16,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
120 מר
4
10,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור 8
100 מר
3
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
סמילנסקי
380 מר
5.5
33,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
65 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 101
60 מר
2
6,300 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
85 מר
3.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
90 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי 10
68 מר
3
8,000 ₪