תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
שלום עליכם
110
4
11,900 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
96
3.5
7,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
12
4
7,200 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
99
4
8,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המלך ג'ורג' 42
55
2
5,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
85
3
7,200 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רש"י
65
2.5
5,800 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טשרניחובסקי
60
2.5
6,200 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון 22
80
3
9,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
אידלסון
130
4.5
9,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
100
5.5
15,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ברדיצ'בסקי
116
4
8,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המלך ג'ורג'
45
2
5,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון 28
70
3
8,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
100
3
10,800 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הס
40
2
4,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
148
4.5
14,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
102
4
8,700 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רציף הרברט סמואל
110
3
2,534 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חברון
220
4
24,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
פרץ חיות 3
35
1.5
4,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
סמטה פלונית 2
70
3
10,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בורוכוב
65
2.5
5,900 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טשרניחובסקי 10
80
3
9,300 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ורבורג 7
67
3
7,700 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
96
4
12,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
70
3
8,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
פינסקר 14
35
1
4,900 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רש"י
170
5
21,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בית לחם 3
140
5
16,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ברדיצ'בסקי 26
40
2
5,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ברדיצ'בסקי
90
4
12,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
אלנבי 9
74
3
10,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
90
4.5
10,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
85
4
8,900 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רש"י 16
160
5
22,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הירקון 49
115
3
13,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ברדיצ'בסקי
116
4
8,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
80
3
9,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חברון 1
70
3
9,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ביאליק
85
3
10,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הירקון 52
110
4
12,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הירקון 78
98
3
16,800 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
שיינקין 11
32
1
3,900 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
העבודה
75
2
9,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
נס ציונה
105
5
14,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טרומפלדור 52
90
3
8,200 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מרכז בעלי מלאכה
85
3
11,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בר אילן
140
5
16,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רציף הרברט סמואל
50
2
12,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
לאן ב' 6
120
4
13,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בר אילן
180
3
11,800 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
85
3
9,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
יהודה המכבי
45
2
5,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט 48
100
3.5
8,400 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
105
4
11,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
70
2.5
9,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מרכז בעלי מלאכה
80
3
11,800 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רציף הרברט סמואל
60
2
8,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
יוחנן הסנדלר 26
65
2
6,200 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
יהודה הלוי 141
26
1
3,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
לונץ 10
75
3.5
8,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
פרץ חיות
170
4
8,400 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בן יהודה 44
125
4
12,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הירקון 47
105
3
13,300 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט
130
4
17,900 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מרכז בעלי מלאכה
40
2
6,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים
90
5
10,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
שיינקין 11
30
1
3,950 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רציף הרברט סמואל
100
3
18,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון
85
3
7,200 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טשרניחובסקי
70
2
8,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון 17
92
3
8,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
טשרניחובסקי 31
27
1
4,150 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
אלנבי
25
1
4,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
החשמונאים 31
46
2
3,800 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בן יהודה 31
45
2
6,200 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בן יהודה 44
70
3
9,200 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מרמורק 28
70
3
6,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
ברנשטיין כהן 11
130
4
13,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הירקון 79
60
2
11,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חברון
53
2
7,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חיים ואלישע 14
62
2
6,500 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון 10
70
2.5
7,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הגלבוע
70
2
11,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רש"י 49
45
2
5,250 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הירקון
108
3
14,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
שיינקין
25
3
11,900 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
מלצ'ט 53
83
3
8,900 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
רש"י 44
30
1
3,600 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בן יהודה
66
2
5,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
בורוכוב
65
2.5
6,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
חובבי ציון 28
20
1
2,300 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
המכבי 9
46
1.5
5,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
נס ציונה 10
160
4
12,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
צבי ברוק 10
85
3.5
8,600 ₪