תל אביב יפו פלורנטין
אברבנאל 33
15 מר
350 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
40 מר
2
4,800 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
נחלת בנימין 155
55 מר
2
6,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
שדרות וושינגטון 27
75 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון 50
60 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
25 מר
1
3,400 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
42 מר
2
5,400 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
33 מר
1.5
3,550 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
40 מר
1
5,250 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
36 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
55 מר
3
6,050 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
קורדוברו 9
55 מר
2
5,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
החלוצים
60 מר
3
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
45 מר
1.5
5,150 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
השוק
2
4,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
40 מר
2
4,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מרחביה
70 מר
3
6,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מרכולת
25 מר
1
3,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
אוריאל אקוסטה 1
25 מר
1
3,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
נחלת בנימין 88
60 מר
2.5
5,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
40 מר
2
5,600 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
50 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
45 מר
1.5
4,350 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מסילת וולפסון
30 מר
1
3,700 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מרכולת 8
55 מר
2
250 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מסילת וולפסון
29 מר
1.5
3,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
השוק
75 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
לוינסקי 23
50 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
ויטל 20
60 מר
2.5
6,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
32 מר
1.5
3,850 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
לוינסקי 23
50 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
נחלת בנימין 132
60 מר
3
7,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
50 מר
1.5
4,700 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
אוריאל אקוסטה 1
32 מר
1.5
3,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
45 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
גבולות
30 מר
1
3,600 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
המשביר 1
50 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
330 מר
4
22,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
40 מר
1.5
5,150 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
זבולון
56 מר
2.5
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מטלון 18
26 מר
1
3,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
המשביר
1 מר
1.5
4,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
בנבנישתי
62 מר
3
5,200 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
השוק
45 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
35 מר
1
3,700 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל
22 מר
1
3,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
גבולות 13
86 מר
2,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
80 מר
3
6,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
ויטל 20
60 מר
2.5
6,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
אברבנאל
45 מר
2
4,800 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
100 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
60 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
המשביר
50 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
38 מר
1
4,200 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
אוריאל אקוסטה 17
60 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
המשביר
45 מר
2
4,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
זבולון 40
40 מר
2
4,900 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
השוק
75 מר
3
6,800 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
26 מר
1
3,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
אברבנאל 33
45 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין 5
60 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
20 מר
1
3,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מרכולת
25 מר
1
3,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
העלייה 4
80 מר
1
4,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
העלייה 62
30 מר
1
4,400 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרב יצחק ידידיה פרנקל 23
30 מר
1
3,800 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
אברהם שטרן
50 מר
2.5
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
38 מר
1
4,200 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
קורדוברו
20 מר
1.5
2,700 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל
220 מר
3.5
10,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל
40 מר
2
4,400 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מסילת וולפסון 40
70 מר
3
5,600 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל 86
25 מר
1
3,600 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין 2
7 מר
600 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין 54
80 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מרחביה 17
40 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
50 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
העלייה 62
47 מר
3
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
אברבנאל 49
45 מר
2
2,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
90 מר
3
7,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
השוק
75 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
השוק
50 מר
2.5
4,750 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
החלוצים 7
55 מר
2.5
4,800 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
החלוצים
35 מר
2
3,800 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
זבולון
35 מר
1
4,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל
45 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
השוק
50 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
נחלת בנימין 132
7 מר
400 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
70 מר
3
7,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
העלייה 62
38 מר
2
4,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
החלוצים 48
70 מר
3
6,700 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרב יצחק ידידיה פרנקל 54
85 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין 54
80 מר
3
7,600 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מרכולת
30 מר
1
3,700 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מרכולת 11
61 מר
3
6,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
לוינסקי 24
26 מר
1.5
3,200 ₪