תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
100 מר
4
6,400 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
35 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן 11
50 מר
2
5,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
46 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
50 מר
2
4,350 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
47 מר
2
5,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
אברבנאל
35 מר
1.5
4,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
ויטל
57 מר
2.5
5,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
60 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
זבולון
44 מר
1.5
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל
40 מר
1
תל אביב יפו פלורנטין
אברהם שטרן
55 מר
2.5
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון 70
55 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
החלוצים
51 מר
2
5,200 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
חיים בן עטר 17
75 מר
3
7,950 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל
70 מר
2.5
6,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
65 מר
3
7,250 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
50 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מסילת וולפסון
45 מר
1.5
4,600 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל
1
3,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
זבולון
36 מר
1.5
4,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
דרך יפו 10
45 מר
2
5,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מרכולת
65 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
45 מר
2
5,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
אוריאל אקוסטה
40 מר
1.5
4,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
29 מר
1
3,600 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון 6
40 מר
1
4,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
42 מר
1
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
החלוצים 37
90 מר
3.5
7,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
330 מר
4
22,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
זבולון
55 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
35 מר
1
4,350 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
33 מר
1.5
4,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
60 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
45 מר
1.5
4,800 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
30 מר
1
3,700 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
26 מר
1
2,850 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
150 מר
4.5
8,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
סמטת השוק
65 מר
1
6,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
38 מר
1
4,200 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מרחביה
33 מר
1.5
3,700 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מרחביה
70 מר
3
6,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
47 מר
2
5,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
זבולון
40 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין 30
33 מר
1.5
3,700 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
כפר גלעדי
30 מר
1.5
3,750 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
35 מר
1.5
4,200 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
45 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
ויטל 2
40 מר
1.5
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
40 מר
2
4,900 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
30 מר
1
4,200 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
40 מר
2
4,400 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
אברבנאל 33
15 מר
350 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
100 מר
4.5
7,700 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
45 מר
1.5
4,650 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
50 מר
1.5
4,700 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל
45 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
שדרות וושינגטון 18
75 מר
2.5
9,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
30 מר
2
4,700 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל
28 מר
1
4,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מרכולת
50 מר
2
5,800 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
השוק
45 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל 86
30 מר
1
3,800 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
אוריאל אקוסטה
50 מר
2.5
5,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
25 מר
1
3,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
95 מר
2
6,700 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
אברבנאל
40 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
ויטל
65 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
העלייה 4
14 מר
1
2,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
גבולות 4
35 מר
1
2,900 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
גבולות 4
35 מר
2
4,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
העלייה 62
30 מר
1.5
3,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
לוינסקי 45
30 מר
1
3,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
ויטל
60 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
ויטל
60 מר
2.5
6,200 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
מטלון 1
50 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
גבולות 4
35 מר
1
4,200 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל
160 מר
6
10,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
50 מר
2
5,800 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
60 מר
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
60 מר
3
5,200 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל
20 מר
1.5
3,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
ויטל
50 מר
2
5,400 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
ויטל
40 מר
2
5,100 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
22 מר
1
3,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הקישון
70 מר
3
7,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
24 מר
1
3,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
העלייה 62
38 מר
2
4,100 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
40 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
רענן
53 מר
2
5,300 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
הרצל 108
100 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
בנבנישתי
47 מר
2
4,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
השוק
66 מר
2.5
5,500 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
בנבנישתי 3
15 מר
1
2,850 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
65 מר
3
5,000 ₪
תל אביב יפו פלורנטין
פלורנטין
60 מר
3
7,700 ₪