תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
הר נבו
60 מר
2.5
6,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יוחנן הורקנוס
95 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
65 מר
3
6,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס
90 מר
3.5
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום הנביא
130 מר
1.5
5,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יוחנן הורקנוס
65 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ויתקין
120 מר
4
8,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
דיזנגוף 342
30 מר
1
5,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום הנביא
80 מר
1.5
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
70 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו
72 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס
75 מר
1
4,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס
75 מר
1
4,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס
120 מר
3
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס
120 מר
3
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
85 מר
3.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
הירקון 270
100 מר
3.5
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
4
9,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שדרות מוצקין 15
85 מר
3
7,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ויתקין
85 מר
3.5
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
גריזים
80 מר
3
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
פקיעין
100 מר
3
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס
75 מר
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלכסנדר ינאי
110 מר
4
11,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ויתקין
80 מר
3
8,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שמעון התרסי 16
60 מר
2.5
6,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יריחו
78 מר
3
8,100 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
75 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שמעון התרסי
50 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
הבשן 1
20 מר
1
1,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
90 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס
120 מר
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בן יהודה 244
75 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו
70 מר
2
6,250 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין
80 מר
3
7,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
גריזים
77 מר
3
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יוחנן הורקנוס
70 מר
3
7,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין 72
70 מר
3
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
כ"ג יורדי הסירה
12 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין 72
70 מר
3
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
80 מר
3
7,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
צידון
65 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יהושע בן נון
70 מר
3
10,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו 27
75 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שדרות נורדאו 93
74 מר
2.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אבן גבירול 181
74 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
פקיעין
105 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
חגי הנביא
92 מר
4
8,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יוחנן הורקנוס
75 מר
3
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אשתורי הפרחי
70 מר
2.5
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זכריה
150 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
מודיעין
58 מר
2.5
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו
55 מר
2
5,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
45 מר
1.5
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
65 מר
2.5
6,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו
70 מר
2
6,250 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שמעון התרסי 18
73 מר
3.5
8,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו
60 מר
2
5,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמדן 5
32 מר
1.5
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו
65 מר
2.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יוחנן הורקנוס 29
55 מר
2
250 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס 39
70 מר
3.5
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין 104
55 מר
2.5
7,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
מודיעין
58 מר
2.5
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין
60 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
סוקולוב
90 מר
4
13,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין 8
54 מר
2.5
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום הנביא 31
1 מר
1,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
90 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ירמיהו 8
28 מר
1
4,100 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום הנביא
130 מר
1.5
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
עמוס
90 מר
3.5
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
65 מר
2.5
6,590 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו
55 מר
2
5,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
פקיעין
480 מר
7
36,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שדרות היוצר
85 מר
3.5
8,850 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
98 מר
4
9,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ויתקין
140 מר
4.5
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
צידון 4
65 מר
3
4,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זכריה
130 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אוסישקין 96
50 מר
2.5
6,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ישעיהו
80 מר
3
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זכריה
75 מר
3
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחשון 3
70 מר
3
9,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
ארבע ארצות 28
75 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יחזקאל 36
18 מר
1
3,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
יוחנן הורקנוס 31
65 מר
2
6,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
60 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל 13
80 מר
4
9,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בן יהודה 258
55 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
שמעון התרסי 34
30 מר
1
4,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב 75
8 מר
1
2,100 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
זכריה
190 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
אלכסנדר ינאי
100 מר
4
11,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
נחום סוקולוב
80 מר
3
7,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני
בזל
85 מר
4
9,000 ₪