תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
49 מר
2.5
6,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 100
85 מר
3.5
8,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
גורדון 16
87 מר
3.5
10,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
כיכר דיזנגוף
80 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דב הוז 6
70 מר
3
700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דב הוז 6
25 מר
1
350 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם
160 מר
5.5
18,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
צפת
100 מר
4
11,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרישמן
90 מר
3
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו
120 מר
4
24,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
150 מר
5
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרישמן
115 מר
2
11,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
35 מר
1
3,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו 27
220 מר
4
17,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרישמן
95 מר
3
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרוג 42
55 מר
2
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 68
45 מר
1.5
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בוגרשוב
47 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בוגרשוב
47 מר
2
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
98 מר
3
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו 5
107 מר
3
16,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו 5
100 מר
3
17,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מנדלי מוכר ספרים 13
70 מר
3
750 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם
80 מר
3
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם
80 מר
3.5
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
170 מר
4
30,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
גליקסון
80 מר
3
11,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 54
107 מר
2
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
חובבי ציון 61
60 מר
2.5
650 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
לוריא 10
40 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
צפת 2
30 מר
1
4,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרוג 42
65 מר
2
8,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הכרם
80 מר
3
7,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף 117
84 מר
3
7,100 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
135 מר
2
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בוגרשוב
55 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
כיכר דיזנגוף
110 מר
3
7,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
25 מר
1
295 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
סירקין 9
12 מר
850 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם 57
57 מר
2
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
כיכר דיזנגוף
104 מר
3
7,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו 5
128 מר
4
30,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
של"ג
156 מר
4
24,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
110 מר
4
16,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם
90 מר
3
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
69 מר
3
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בוגרשוב
30 מר
1
295 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
90 מר
3.5
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו
200 מר
4
16,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 68
50 מר
2
180 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
רופין 14
85 מר
3
8,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו
127 מר
4
23,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
86 מר
3
11,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דב הוז 6
50 מר
2
550 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון 96
90 מר
3
11,750 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
75 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
סירקין
80 מר
3
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דב הוז 33
72 מר
3
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
גורדון 30
50 מר
2
4,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ארנון
80 מר
4
9,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 68
50 מר
2
200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו
100 מר
3
18,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
סירקין
80 מר
3
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
70 מר
3
6,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
1500 מר
10
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
60 מר
3
140 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ארנון
80 מר
2.5
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
90 מר
3
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם 41
70 מר
2
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
של"ג 9
80 מר
3
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פינסקר 53
70 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו
120 מר
4
22,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
סירקין
70 מר
3
8,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף 91
25 מר
1
4,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 76
42 מר
2
5,250 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
30 מר
1
450 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 100
85 מר
3.5
8,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
גליקסון
50 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרישמן
100 מר
3
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
טבריה
75 מר
4
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו 18
45 מר
2
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו 11
18 מר
1
3,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף 119
20 מר
1
4,100 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם 46
58 מר
2.5
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מנדלי מוכר ספרים 7
20 מר
1
4,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
140 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
98 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
320 מר
4
30,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו
60 מר
2
6,750 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
2
4,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
70 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ז'אן ז'ורס 7
70 מר
3
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרוג
260 מר
6
22,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ישורון
90 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף 119
20 מר
1
4,100 ₪