תל אביב יפו הדר יוסף
יהודה סומו 5
80 מר
4.5
7,900 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 107
35 מר
1.5
3,600 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה
135 מר
5
12,500 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
פנחס רוזן 37
130 מר
4
7,500 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
הדר יוסף
200 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 61
1 מר
4
6,200 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת לודז' 9
60 מר
1
3,300 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 89
70 מר
2.5
5,250 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 79
65 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 1
70 מר
2.5
4,900 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
הדר יוסף 3
28 מר
1.5
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה
30 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 89
60 מר
2.5
5,250 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 61
98 מר
3.5
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 97
110 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת לודז' 40
100 מר
3
1,700 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 61
98 מר
4
6,000 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
הדר יוסף
45 מר
2
4,200 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
ברכיהו הנקדן 8
109 מר
5
6,900 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 11
140 מר
5
12,000 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 66
50 מר
2
4,200 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 11
200 מר
5
12,500 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת לודז' 19
45 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת לודז' 64
20 מר
1
3,400 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת לודז'
95 מר
4
8,800 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 61
110 מר
4
7,200 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת לודז' 41
95 מר
3
8,900 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
בני אפרים 210
70 מר
3
6,280 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 91
60 מר
2.5
4,500 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 91
60 מר
3
4,500 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 89
49 מר
2
4,400 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 89
25 מר
1.5
3,500 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
ברכיהו הנקדן 8
180 מר
5
6,500 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 97
60 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת ורשה 179
60 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת לודז' 26
27 מר
1.5
3,000 ₪
תל אביב יפו הדר יוסף
קהילת לודז' 13
27 מר
1.5
4,000 ₪