תל אביב יפו קרית שלום
החרמש
10 מר
2.5
5,200 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
בורמה
68 מר
3
4,200 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
גבעת כ"ח 4
155 מר
5
7,600 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
קפלנסקי
36 מר
1
2,900 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אחרון
40 מר
2
3,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
גוז'יקוב 2
160 מר
3.5
6,800 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שלמה שילר
210 מר
4
7,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
זולצר 5
205 מר
4
תל אביב יפו קרית שלום
אסירי ציון 12
70 מר
4
4,800 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
העוגב 4
65 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שלמה שילר
125 מר
4.5
7,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
החיזיון
40 מר
3
4,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
צונזר
83 מר
3
4,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
לבנדובסקי
65 מר
3
5,200 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שלמה שילר
190 מר
4.5
7,100 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
דיק
125 מר
2.5
4,100 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
לבנדובסקי 5
56 מר
2.5
תל אביב יפו קרית שלום
דיק
123 מר
3
4,100 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
בורמה
55 מר
3
4,200 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
בורמה 34
90 מר
3
4,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שדרות ישראל גורי 3
50 מר
2
3,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
בורמה
300 מר
5
8,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
מאירבר
200 מר
5
7,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
גוז'יקוב 2
75 מר
3.5
6,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
החרמש 8
110 מר
3.5
6,200 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אנסקי
110 מר
2.5
4,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
גבעת כ"ח
65 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
הקשת 49
60 מר
1.5
3,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
החרמש
170 מר
4
6,800 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
בורמה 8
140 מר
5
3,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
גוז'יקוב 28
190 מר
5.5
6,700 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
הקשת
150 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שדרות ישראל גורי 54
25 מר
1.5
3,850 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שדרות ישראל גורי 54
75 מר
3.5
6,800 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
המצפן 10
30 מר
2
3,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שדרות ישראל גורי 54
65 מר
1.5
4,200 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
עמיקם 234
4 מר
2
4,200 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
גבעת כ"ח 7
60 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שדרות ישראל גורי 54
75 מר
3
6,350 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
החרמש
180 מר
3.5
6,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
דשבסקי 7
58 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
גורית קדמן 8
85 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
הקשת 25
60 מר
3
4,800 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
מאירבר
60 מר
3
5,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
המצפן 14
100 מר
3.5
6,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
דיק 4
110 מר
3.5
5,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
הקשת
240 מר
4
6,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
לבנדובסקי
198 מר
2.5
4,200 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שדרות ישראל גורי 10
84 מר
4.5
6,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
די רוסי
65 מר
3
5,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
רינגלבלום 6
120 מר
5.5
8,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
החרמש
180 מר
4.5
7,300 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
מאירבר 5
125 מר
5
7,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
שלמה שילר
465 מר
6
22,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
מאירבר
200 מר
6
7,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
גוז'יקוב
190 מר
5.5
6,700 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
הקשת 25
80 מר
2
4,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
בורמה 18
60 מר
2.5
4,500 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
אלכסנדר זייד
200 מר
6
9,000 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
ורשבסקי 6
90 מר
4
6,800 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
ורשבסקי 6
90 מר
4
6,800 ₪
תל אביב יפו קרית שלום
דיק
130 מר
6
13,400 ₪