תל אביב יפו כרם התימנים
הרב קוק
85 מר
3
8,500 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
דניאל
80 מר
3
11,000 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הירקון 30
60 מר
1
5,500 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
אלנבי 32
68 מר
3
7,300 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הירקון 30
110 מר
1
5,800 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
בית יוסף 27
140 מר
2.5
11,500 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
מל"ן 27
36 מר
1
4,100 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
זרובבל 10
50 מר
2.5
7,000 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
מאיר יערי 23
560 מר
6
18,000 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
גאולה
60 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הרב קוק 38
18 מר
1
2,700 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הירקון 35
22 מר
1
3,300 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
גאולה
70 מר
3
6,900 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
גאולה 24
80 מר
3.5
7,000 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
גאולה 24
75 מר
3
7,350 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
בית יוסף 23
60 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
יונה הנביא 1
40 מר
2
4,700 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
בית יוסף 23
55 מר
3
6,200 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
מל"ן 14
50 מר
2.5
6,500 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
ישכון 4
55 מר
2.5
6,500 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הכובשים 12
55 מר
2
6,300 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
קהילת עדן 8
65 מר
3
8,000 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הירקון 35
47 מר
2
5,900 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הירקון 33
220 מר
4
28,000 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הירקון 30
55 מר
1
7,200 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
כרם התימנים
70 מר
3
7,900 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
קהילת עדן
70 מר
3
8,500 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
גאולה
70 מר
2.5
7,000 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הירקון 35
25 מר
1
3,800 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
מל"ן 3
50 מר
2.5
6,350 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
רציף הרברט סמואל 36
500 מר
5