תל אביב יפו כרם התימנים
קהילת עדן 25
200
3
7,000 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הרב קוק
65
2.5
8,500 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הרב קוק
65
2
8,500 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הרב קוק
65
2
8,500 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
בית יוסף
135
2.5
9,500 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
אלישיב
210
5
13,000 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
עזרא הסופר 6
169
2
6,800 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הרב קוק 35
80
2.5
8,300 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
הירקון 30
220
4.5
25,000 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים
יונה הנביא 33
70
2.5
11,000 ₪