תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ישראליס
50 מר
2
6,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ישראליס
110 מר
2
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ישראליס 20
105 מר
2
6,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ישראליס
50 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ישראליס
70 מר
3
7,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ישראליס
50 מר
2
7,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
יוסף אליהו 15
105 מר
2
7,750 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
פינסקר 54
90 מר
2
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
בר כוכבא
122 מר
3.5
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ישראליס 20
40 מר
2
6,950 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
בר כוכבא
122 מר
3.5
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ישראליס
65 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
בר כוכבא
122 מר
3.5
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
טוסקניני
20 מר
1
3,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
שטנד
50 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
בר כוכבא
122 מר
3.5
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ישראליס
70 מר
3
8,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
יוסף אליהו
60 מר
2
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
ישראליס
70 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הירשנברג
55 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
יוסף אליהו 15
60 מר
2
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
עין חרוד
90 מר
3
11,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
פרישמן 88
55 מר
2
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
שלמה המלך
50 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גזר 8
120 מר
5
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
פרישמן 88
48 מר
2
7,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
גוטליב 11
75 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
שלמה המלך
100 מר
4
10,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים 3
70 מר
3
8,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
שפינוזה 27
25 מר
1
3,450 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
בר כוכבא 29
60 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הנביאים
60 מר
1
3,990 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הנביאים
59 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
מאנה
55 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
יוסף אליהו
58 מר
2
5,490 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הנביאים
59 מר
1.5
5,490 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הנביאים
60 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
מאנה
55 מר
2
5,490 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
יוסף אליהו 7
78 מר
3
7,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
יוסף אליהו
58 מר
6
5,490 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הנביאים
59 מר
5
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הנביאים
60 מר
2
5,590 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הנביאים
60 מר
2
5,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
מאנה
55 מר
2
5,490 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
נצח ישראל
58 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הנביאים
59 מר
2
5,590 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הנביאים
59 מר
2
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים
58 מר
2
5,490 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הנביאים
59 מר
2.5
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
נצח ישראל
58 מר
2.5
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים
58 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הנביאים
55 מר
2
5,990 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הנביאים
58 מר
2.5
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
הנביאים
57 מר
2
5,990 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
מאנה
80 מר
4.5
7,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים
105 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
השופטים
85 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
בר כוכבא 69
40 מר
2
100 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
יוסף אליהו 15
55 מר
2
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
יוסף אליהו
55 מר
2
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
דיזנגוף 122
80 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
רייך 10
1 מר
1
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
פרישמן 60
75 מר
2
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
נצח ישראל 17
66 מר
4
7,999 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי
נצח ישראל 17
66 מר
5
8,000 ₪