תל אביב יפו שפירא
מאור הגולה 22
160 מר
4
7,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
מסילת ישרים
52 מר
2.5
4,800 ₪
תל אביב יפו שפירא
טורי זהב
210 מר
4
9,800 ₪
תל אביב יפו שפירא
בעל העקידה 14
100 מר
2.5
5,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
מקור חיים 14
150 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
טורי זהב
200 מר
4
11,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
בעל העקידה
150 מר
5
10,900 ₪
תל אביב יפו שפירא
גולומב 19
140 מר
4.5
6,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
אריה דה מודינה 16
35 מר
1
2,700 ₪
תל אביב יפו שפירא
כוכבי יצחק
50 מר
2
4,250 ₪
תל אביב יפו שפירא
גולומב
110 מר
4.5
7,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
מאור הגולה 45
80 מר
3
3,850 ₪
תל אביב יפו שפירא
מקור חיים
40 מר
2
4,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
כוכבי יצחק
35 מר
2
4,100 ₪
תל אביב יפו שפירא
מסילת ישרים
30 מר
1.5
3,100 ₪
תל אביב יפו שפירא
כוכבי יצחק
25 מר
1
2,800 ₪
תל אביב יפו שפירא
מאור הגולה 37
90 מר
1.5
3,100 ₪
תל אביב יפו שפירא
דרך קיבוץ גלויות 107
110 מר
5
7,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
ראב"ד 31
96 מר
2.5
5,300 ₪
תל אביב יפו שפירא
הראב"ע
50 מר
2
4,200 ₪
תל אביב יפו שפירא
גולומב 11
30 מר
1
3,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
מקור חיים 56
35 מר
2
3,200 ₪
תל אביב יפו שפירא
ישראל מסלנט 20
70 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
חכמי אתונה
50 מר
2
4,200 ₪
תל אביב יפו שפירא
גולומב 15
145 מר
4.5
6,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
שדרות חכמי ישראל 92
30 מר
2.5
3,300 ₪
תל אביב יפו שפירא
מהרש"א 6
200 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
לסקר 15
130 מר
5
9,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
מקור חיים 58
50 מר
2
3,750 ₪
תל אביב יפו שפירא
הראב"ע
30 מר
1
3,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
לבנדה 1
30 מר
1
3,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
מאור הגולה
40 מר
2
3,600 ₪
תל אביב יפו שפירא
חכמי אתונה
45 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
שדרות הר ציון 99
40 מר
2
4,300 ₪
תל אביב יפו שפירא
מקור חיים 58
30 מר
2
3,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
קרשקש 6
110 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
קרשקש 6
110 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
גולומב 1
100 מר
5
7,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
חובות הלבבות 21
260 מר
3
12,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
טורי זהב
240 מר
4
10,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
ראב"ד 31
60 מר
2.5
5,600 ₪
תל אביב יפו שפירא
חכמי אתונה 43
110 מר
2
6,700 ₪
תל אביב יפו שפירא
דרך שלמה 174
30 מר
1
3,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
מסילת ישרים
100 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
פלקירה 13
40 מר
2
3,800 ₪
תל אביב יפו שפירא
שטיינברג
170 מר
3.5
6,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
דרך קיבוץ גלויות 107
220 מר
4.5
7,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
לודוויפול 14
45 מר
2
3,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
לודוויפול 1
45 מר
2
3,500 ₪