תל אביב יפו שפירא
שדרות חכמי ישראל
100
5
9,600 ₪
תל אביב יפו שפירא
הראב"ע
50
2
4,200 ₪
תל אביב יפו שפירא
שדרות חכמי ישראל
65
2
4,800 ₪
תל אביב יפו שפירא
מסילת ישרים 14
45
3
4,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
דרך שלמה 174
30
1
3,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
גולומב 13
18
1
2,800 ₪
תל אביב יפו שפירא
שיבת ציון 26
30
2
4,300 ₪
תל אביב יפו שפירא
חכמי אתונה 34
45
1.5
3,200 ₪
תל אביב יפו שפירא
כוכבי יצחק 1
107
3
6,800 ₪
תל אביב יפו שפירא
דרך שלמה 174
30
1
3,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
שח"ל
100
4
6,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
בעל העקידה
60
2
5,200 ₪
תל אביב יפו שפירא
כוכבי יצחק 7
133
3
6,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
מסילת ישרים 14
45
3
4,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
שח"ל 2
177
4
תל אביב יפו שפירא
מסילת ישרים 56
45
2
4,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
 
40
2
4,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
לצרוס
35
2
3,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
לודוויפול 12
55
2.5
4,100 ₪
תל אביב יפו שפירא
הראב"ע
50
2
4,200 ₪
תל אביב יפו שפירא
בעל העקידה 9
189
3.5
7,300 ₪
תל אביב יפו שפירא
מיימון 10
90
2.5
4,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
מסילת ישרים 77
27
1
2,600 ₪
תל אביב יפו שפירא
דרך קיבוץ גלויות
28
1
3,200 ₪
תל אביב יפו שפירא
לסקר 14
25
1
3,300 ₪
תל אביב יפו שפירא
מקור חיים 14
40
2
4,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
מיימון 10
90
3
4,650 ₪
תל אביב יפו שפירא
לודוויפול 8
55
2.5
4,100 ₪
תל אביב יפו שפירא
טורי זהב 23
107
4
6,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
לסקר 7
104
4
6,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
מסילת ישרים
52
2.5
4,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
מסילת ישרים 14
35
2
3,300 ₪
תל אביב יפו שפירא
בעל העקידה 27
220
5
7,900 ₪
תל אביב יפו שפירא
הראב"ע
30
תל אביב יפו שפירא
בר יוחאי
40
2
4,500 ₪
תל אביב יפו שפירא
ידעיה הפניני
40
2
4,000 ₪
תל אביב יפו שפירא
בעל העקידה 9
199
4.5
7,300 ₪