תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
100
2.5
8,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
גורדון 19
60
3
9,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
גורדון 3
65
3
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
280
4
25,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
גורדון
190
3
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם 39
63
1
4,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
סמולנסקין 10
82
3
8,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
גורדון
190
3
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו 17
101
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
גורדון
190
3
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ביירון 21
45
2
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פינסקר 47
70
1
4,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
גורדון 3
70
3
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
סמולנסקין
70
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 46
65
3
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן עמי
50
2
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
70
3
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
70
3
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ארנון
10
2.5
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן עמי
50
2
5,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
סמולנסקין
70
3
9,400 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 76
35
2
5,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
130
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ארנון 6
120
2.5
6,000 ₪