תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם
280 מר
4
26,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 84
65 מר
2
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
אהרונוביץ'
100 מר
4
12,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פינסקר 57
29 מר
1
4,680 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 76
35 מר
2
5,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם
90 מר
3
8,250 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
68 מר
3
8,100 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם
280 מר
4
35,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
65 מר
3
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
גורדון 26
135 מר
2
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ארנון
90 מר
3.5
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן עמי
110 מר
2
7,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
145 מר
3
9,250 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
25 מר
1
3,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
70 מר
3
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרישמן
60 מר
2.5
6,990 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו
70 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 88
170 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם
160 מר
5.5
18,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף 999
45 מר
2
6,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם 55
30 מר
1.5
3,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרוג
260 מר
6
22,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
גורדון 19
67 מר
3
10,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
135 מר
2
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
40 מר
2
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
30 מר
1
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
כיכר דיזנגוף
65 מר
2.5
7,650 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
כיכר דיזנגוף
104 מר
3
7,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
כיכר דיזנגוף
110 מר
3
7,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
60 מר
3
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
אמיל בריג 2
67 מר
3
6,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו
120 מר
4
13,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
אהרונוביץ' 5
30 מר
1
4,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
סירקין
130 מר
5
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם 46
130 מר
5
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרוג 25
80 מר
3
9,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
סירקין
70 מר
2
6,650 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
רופין
65 מר
2
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
45 מר
2
6,400 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרישמן
80 מר
5.5
23,000 ₪