חיפה כרמליה
מנחם בייליס
110 מר
4.5
5,500 ₪
חיפה כרמליה
חנה
125 מר
4.5
3,300 ₪
חיפה כרמליה
רחל 30
105 מר
4.5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
חנה 6
88 מר
4.5
3,300 ₪
חיפה כרמליה
רות 10
100 מר
4.5
3,350 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 4
95 מר
4.5
4,400 ₪
חיפה כרמליה
רות 10
114 מר
4.5
4,500 ₪
חיפה כרמליה
רות 14
96 מר
4.5
4,200 ₪
חיפה כרמליה
רות 25
140 מר
4.5
4,000 ₪
חיפה כרמליה
חנה 6
100 מר
4.5
4,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל 40
120 מר
4.5
5,400 ₪
חיפה כרמליה
בועז 3
100 מר
4.5
4,000 ₪