חיפה כרמליה
לאה 51
80 מר
3.5
3,500 ₪
חיפה כרמליה
חנה 29
80 מר
3.5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
רות
100 מר
3.5
חיפה כרמליה
נוגה 7
100 מר
3.5
3,500 ₪
חיפה כרמליה
נוגה 7
90 מר
3.5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
חנה 42
120 מר
3.5
4,500 ₪
חיפה כרמליה
גלגל 2
70 מר
3.5
4,300 ₪
חיפה כרמליה
נוגה 9
95 מר
3.5
4,400 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
100 מר
3.5
חיפה כרמליה
נוגה 7
90 מר
3.5
4,000 ₪
חיפה כרמליה
צפרירים 16
100 מר
3.5
3,900 ₪
חיפה כרמליה
בועז 15
95 מר
3.5
3,900 ₪
חיפה כרמליה
צפרירים 9
98 מר
3.5
3,500 ₪
חיפה כרמליה
בועז 15
95 מר
3.5
3,900 ₪
חיפה כרמליה
נוגה 7
95 מר
3.5
3,000 ₪
חיפה כרמליה
צדקיהו
100 מר
3.5
3,150 ₪
חיפה כרמליה
נוגה 7
95 מר
3.5
3,150 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 6
100 מר
3.5
3,100 ₪
חיפה כרמליה
בועז 15
90 מר
3.5
3,900 ₪