חיפה קרית שפרינצק
סטרומה 8
70 מר
3
2,350 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 2
60 מר
2.5
2,350 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 31
74 מר
3
2,800 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת
110 מר
4
3,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרייפוס 21
75 מר
3
2,600 ₪
חיפה קרית שפרינצק
יציאת אירופה תש"ז 3
60 מר
2
2,150 ₪
חיפה קרית שפרינצק
בודנהיימר 16
1 מר
3.5
2,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרייפוס 1
28 מר
1
1,700 ₪
חיפה קרית שפרינצק
בודנהיימר
60 מר
2.5
2,200 ₪
חיפה קרית שפרינצק
פייר קניג
100 מר
4
3,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
סעדיה גאון
55 מר
3
2,300 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרייפוס 53
65 מר
3
2,850 ₪
חיפה קרית שפרינצק
בודנהיימר
9 מר
4
4,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
בודנהיימר 6
50 מר
3
2,300 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 44
60 מר
2.5
2,300 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 50
65 מר
2.5
2,200 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 44
65 מר
3
2,300 ₪
חיפה קרית שפרינצק
יציאת אירופה תש"ז 11
70 מר
3
3,100 ₪
חיפה קרית שפרינצק
הבסטיליה 7
72 מר
3
2,750 ₪
חיפה קרית שפרינצק
ז'אן ז'ורס 15
65 מר
3
2,700 ₪
חיפה קרית שפרינצק
ז'אן ז'ורס
80 מר
3.5
2,700 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 31
75 מר
3
2,800 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרייפוס
30 מר
1
1,150 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 14
90 מר
3.5
3,400 ₪
חיפה קרית שפרינצק
יציאת אירופה תש"ז 14
82 מר
3
3,200 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 51
50 מר
2.5
2,200 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 76
20 מר
1
1,800 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 50
55 מר
2.5
2,300 ₪
חיפה קרית שפרינצק
חיים סוטין 3
95 מר
4
3,100 ₪
חיפה קרית שפרינצק
ז'אן ז'ורס
80 מר
3.5
3,000 ₪
חיפה קרית שפרינצק
סעדיה גאון 11
60 מר
2.5
2,200 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת
55 מר
3
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 6
55 מר
2.5
2,700 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 55
60 מר
2.5
2,650 ₪
חיפה קרית שפרינצק
ז'אן ז'ורס 3
65 מר
3
2,950 ₪
חיפה קרית שפרינצק
סטרומה
65 מר
3
2,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
ז'אן ז'ורס 26
40 מר
2.5
2,650 ₪
חיפה קרית שפרינצק
מרסיי 16
85 מר
4
3,000 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 75
76 מר
3
3,600 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרייפוס 25
92 מר
4
3,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
בודנהיימר 13
65 מר
3
2,700 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 55
50 מר
2.5
2,700 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 76
16 מר
1
1,700 ₪
חיפה קרית שפרינצק
ז'אן ז'ורס 25
60 מר
3
2,600 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 35
70 מר
3
2,400 ₪
חיפה קרית שפרינצק
מרסיי
85 מר
4
3,200 ₪
חיפה קרית שפרינצק
ז'אן ז'ורס 36
65 מר
3
2,800 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרייפוס 21
85 מר
4
3,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרייפוס 53
65 מר
3
2,950 ₪
חיפה קרית שפרינצק
ז'אן ז'ורס 36
90 מר
4
3,300 ₪
חיפה קרית שפרינצק
סעדיה גאון 19
65 מר
3.5
2,800 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת
125 מר
5.5
4,700 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 76
14 מר
1.5
1,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 37
50 מר
2.5
2,600 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 24
65 מר
3
2,400 ₪
חיפה קרית שפרינצק
בודנהיימר 23
60 מר
2.5
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 38
55 מר
3
2,600 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת
90 מר
4
2,800 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 45
120 מר
5
3,600 ₪
חיפה קרית שפרינצק
בודנהיימר 6
50 מר
3
2,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 37
55 מר
2.5
2,200 ₪
חיפה קרית שפרינצק
בודנהיימר 6
55 מר
3
2,300 ₪
חיפה קרית שפרינצק
הבסטיליה
84 מר
3.5
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 4
75 מר
3
3,000 ₪
חיפה קרית שפרינצק
ז'אן ז'ורס 26
40 מר
2.5
2,700 ₪
חיפה קרית שפרינצק
הבסטיליה 7
68 מר
3
3,000 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 56
70 מר
3
3,200 ₪
חיפה קרית שפרינצק
סעדיה גאון 19
50 מר
2
2,800 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 47
55 מר
2.5
2,400 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 37
44 מר
2.5
2,200 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 55
50 מר
2.5
2,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 50
50 מר
2.5
2,450 ₪
חיפה קרית שפרינצק
בודנהיימר 13
60 מר
3.5
2,200 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרייפוס
34 מר
1.5
1,900 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרייפוס 5
80 מר
3
2,350 ₪
חיפה קרית שפרינצק
ז'אן ז'ורס
70 מר
3
3,050 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 39
70 מר
3.5
2,800 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת
70 מר
3
2,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
ז'אן ז'ורס 15
80 מר
3
2,900 ₪
חיפה קרית שפרינצק
מרסיי 18
75 מר
3.5
2,900 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרייפוס 7
70 מר
3
2,750 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 55
96 מר
4
3,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרייפוס 15
70 מר
3
2,600 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 50
50 מר
2.5
2,400 ₪
חיפה קרית שפרינצק
סטרומה 4
60 מר
3
2,600 ₪
חיפה קרית שפרינצק
בודנהיימר 16
65 מר
3.5
2,700 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 32
56 מר
2.5
2,400 ₪
חיפה קרית שפרינצק
סעדיה גאון 7
40 מר
2.5
2,300 ₪
חיפה קרית שפרינצק
סעדיה גאון
35 מר
2
1,999 ₪
חיפה קרית שפרינצק
בודנהיימר 19
60 מר
2.5
2,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 64
60 מר
2.5
2,300 ₪
חיפה קרית שפרינצק
ז'אן ז'ורס
72 מר
3
2,999 ₪
חיפה קרית שפרינצק
סעדיה גאון 11
65 מר
3
חיפה קרית שפרינצק
סטרומה 6
55 מר
3
2,700 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דרך צרפת 11
80 מר
4
3,500 ₪
חיפה קרית שפרינצק
דוד בר רב האי 4
70 מר
3
3,200 ₪