באר שבע שכונה ג
עולי הגרדום
75 מר
3
3,700 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 6
124 מר
5
4,350 ₪
באר שבע שכונה ד
אליהו הנביא
60 מר
3
2,000 ₪
באר שבע שכונה ה
ש"י עגנון 2
120 מר
4
3,500 ₪
באר שבע שכונה ד
יצחק שיפר
60 מר
3
2,000 ₪
באר שבע שכונה ט
אופירה
100 מר
4
3,500 ₪
באר שבע שכונה ד
משעול סוכות 4
50 מר
2
1,850 ₪
באר שבע שכונה ג
ז'בוטינסקי 52
60 מר
2
2,000 ₪
באר שבע רמות
אליהו חכים 22
50 מר
2
2,700 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 59
35 מר
2
2,400 ₪
באר שבע רמות
חיים גרינפלד 13
181 מר
4
באר שבע שכונה ה
דרך המשחררים 84
64 מר
3
2,750 ₪
באר שבע שכונה ו
יעקב דורי 15
60 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ג
עולי הגרדום
70 מר
3
3,300 ₪
באר שבע שכונה ג
עולי הגרדום
46 מר
2
2,900 ₪
באר שבע שכונה ג
ניל"י 7
55 מר
2.5
1,700 ₪
באר שבע שכונה ד
דרך מצדה 4
92 מר
3
4,200 ₪
באר שבע רמות
מנחם דידנר 2
115 מר
4
4,200 ₪
באר שבע שכונה ד
שמעון בר גיורא 9
45 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ד
יצחק רגר 189
95 מר
4
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
משה הס
80 מר
4
2,700 ₪
באר שבע שכונה ו
יעקב דורי 15
60 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ד
אלכסנדר ינאי 17
21 מר
2
1,550 ₪
באר שבע שכונה ג
רוטנברג 11
65 מר
4
2,400 ₪
באר שבע
משעול מבצע יונתן
159 מר
5
4,800 ₪
באר שבע שכונה ד
רינגלבלום
55 מר
3
1,000 ₪
באר שבע שכונה ד
דוד המלך 9
55 מר
2
2,000 ₪
באר שבע שכונה ג
גוש עציון 97
55 מר
2
2,000 ₪
באר שבע שכונה ג
קלישר 52
90 מר
4
2,500 ₪
באר שבע
שכונה ד'
45 מר
2
1,950 ₪
באר שבע שכונה ד
שפרינצק
50 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ה
דרך המשחררים 88
67 מר
3
2,300 ₪
באר שבע רמות
נחום שריג 56
120 מר
4
4,300 ₪
באר שבע שכונה ג
שרעבי 17
55 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה ד
יצחק אבינו 10
56 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה יא
דב יוסף 25
74 מר
3
2,450 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך המשחררים 34
76 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ג
שרעבי 10
45 מר
2
1,850 ₪
באר שבע שכונה א
בזל
76 מר
3
2,350 ₪
באר שבע שכונה ד
יצחק רגר 106
90 מר
4
3,900 ₪
באר שבע שכונה ג
חביבה רייק 21
45 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ו
מבצע עובדה 86
35 מר
1.5
1,550 ₪
באר שבע שכונה ד
דרך מצדה 6
33 מר
1.5
1,500 ₪
באר שבע שכונה ד
התלמוד 103
72 מר
3
2,600 ₪
באר שבע נווה זאב
אשר ברש 1
65 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שיכון דרום
סרן דב 5
109 מר
4
3,500 ₪
באר שבע שכונה יא
רחבת הרב קוק 17
40 מר
2
2,000 ₪
באר שבע מרכז אזרחי
לייב יפה 21
90 מר
4
2,800 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה 15
100 מר
4
3,300 ₪
באר שבע נאות לון
אברהם אבן שושן
40 מר
2
2,150 ₪
באר שבע שכונה ג
עולי הגרדום 19
70 מר
3
3,500 ₪
באר שבע שכונה ב
חיים נחמן ביאליק 15
55 מר
2
2,350 ₪
באר שבע רמות
פרופסור שמשון עמיצור 12
110 מר
4
3,600 ₪
באר שבע שכונה יא
מאיר יערי
90 מר
3.5
2,600 ₪
באר שבע שכונה ד
יצחק רגר 130
78 מר
3.5
2,550 ₪
באר שבע שכונה ו
רפאל קלצ'קין 55
90 מר
4
3,100 ₪
באר שבע שכונה ב
בני אור 52
45 מר
2
2,150 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 27
65 מר
3
3,200 ₪
באר שבע שכונה ד
יהודה הלוי 30
60 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 23
85 מר
4
2,400 ₪
באר שבע שכונה ט
עין גדי 4
100 מר
4
3,200 ₪
באר שבע
שכונה ב'
18 מר
4
3,800 ₪
באר שבע
שכונה ג'
70 מר
3
3,200 ₪
באר שבע שכונה ד
שפרינצק 2
70 מר
4
2,200 ₪
באר שבע שכונה ה
יציאת אירופה 8
60 מר
3
2,000 ₪
באר שבע שכונה ג
עולי הגרדום 19
11 מר
3
3,400 ₪
באר שבע שכונה ו
מבצע דני
200 מר
5
4,500 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 22
60 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
שח"ל 53
55 מר
2
2,600 ₪
באר שבע שכונה ד
אביה השופט 1
52 מר
2
באר שבע שכונה ג
חנה סנש 9
54 מר
2.5
2,000 ₪
באר שבע העיר העתיקה ורסקו
הנרי קנדל 12
126 מר
4
3,800 ₪
באר שבע מרכז אזרחי
קרן היסוד 15
100 מר
4
2,600 ₪
באר שבע נווה זאב
בר ניסן 30
90 מר
3
באר שבע שכונה ו
רחבת אמציה 11
30 מר
2
1,550 ₪
באר שבע שכונה ב
התבונה 10
127 מר
5
4,600 ₪
באר שבע שכונה יא
החיד"א 103
60 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה יא
שאול המלך 163
54 מר
2
2,000 ₪
באר שבע שכונה ד
דרך מצדה 36
96 מר
4
3,300 ₪
באר שבע שכונה ו
מבצע ברוש 9
70 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ד
שפרינצק 4
60 מר
2
1,800 ₪
באר שבע שיכון דרום
ראובן רובין 1
90 מר
3
3,700 ₪
באר שבע שכונה ד
שפרינצק 2
70 מר
4
2,200 ₪
באר שבע רמות
שלמה בן יוסף 15
80 מר
3
3,300 ₪
באר שבע שכונה א
הכותל המערבי
50 מר
2
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור 37
120 מר
4
3,600 ₪
באר שבע שכונה ה
טבנקין 50
76 מר
3
באר שבע נווה זאב
זאב טיומקין
85 מר
4
3,500 ₪
באר שבע
דפנה 1
113 מר
4
4,000 ₪
באר שבע שכונה ט
ימית 20
125 מר
4
3,600 ₪
באר שבע שכונה יא
אלפסי 16
40 מר
2
2,500 ₪
באר שבע שכונה ד
יוחנן הורקנוס
57 מר
4
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
התבונה 10
112 מר
4
4,000 ₪
באר שבע נווה זאב
זאב טיומקין 18
91 מר
3
3,000 ₪
באר שבע שכונה ד
יעקב אבינו 14
35 מר
1.5
1,500 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט
90 מר
3.5
3,000 ₪