גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון 10
117 מר
4
5,800 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
התמר 2
116 מר
4
5,750 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הנשיא 55
119 מר
4
5,400 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון 8
107 מר
4
6,000 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון
120 מר
4
5,200 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון
90 מר
4
5,200 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון 10
100 מר
4
5,200 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון
104 מר
4
6,600 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון
100 מר
4
5,200 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון
100 מר
4
5,200 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון 8
110 מר
4
5,200 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון 10
160 מר
4
6,400 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון
117 מר
4
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון 64
90 מר
4
5,800 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הנשיא 55
120 מר
4
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון
100 מר
4
5,150 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון 10
115 מר
4
5,600 ₪
גבעת שמואל רמת הדקלים
הרימון 4
125 מר
4
6,100 ₪