יהוד מונוסון נווה אפרים
אלמוג 34
60 מר
3
5,200 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
נוה אפרים
500 מר
3.5
6,400 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
שוהם 41
40 מר
2
3,600 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
רימון 15 15
430 מר
4
9,000 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
נוה אפרים
200 מר
7
10,500 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
נוה אפרים
400 מר
4
7,100 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
נוה אפרים
300 מר
4
11,600 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
שנהב 1
80 מר
3
4,750 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
נוה אפרים
750 מר
6
10,800 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
רימון 15
110 מר
4
9,000 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
אלמוג 34
60 מר
3
4,900 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
ספיר 6
40 מר
2
4,000 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
רימון 16
40 מר
1
2,500 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
אלמוג 32
60 מר
2.5
3,800 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
צנובר 2
27 מר
1
3,100 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
נוה אפרים
300 מר
4
7,400 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
שנהב 16
35 מר
2
3,000 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
נוה אפרים
320 מר
7
10,200 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
נוה אפרים
220 מר
7
10,500 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
ספיר 6
40 מר
2.5
4,000 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
 
320 מר
7
11,500 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
 
300 מר
4
12,000 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
 
600 מר
6
10,800 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
שנהב
713 מר
7
11,000 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
אלמוג 43
40 מר
2
3,900 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
נוה אפרים
280 מר
7
10,000 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
ספיר 18
225 מר
7
11,500 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
תרשיש 1
30 מר
1
2,500 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
ספיר 18
35 מר
2
3,850 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
צנובר 13
30 מר
2
2,750 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
שנהב 1
80 מר
3
4,750 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
אתרוג
150 מר
4
6,300 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
צנובר 1
310 מר
6.5
12,000 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
אלמוג 8
45 מר
1.5
3,400 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
תרשיש 1
30 מר
1
2,500 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
ענבר 12
124 מר
3.5
7,000 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
 
280 מר
7
10,000 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
 
220 מר
7
10,500 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
 
5
10,000 ₪
יהוד מונוסון נווה אפרים
פנינים
8
14,000 ₪