שלומי
הרב חזן
50 מר
2
1,800 ₪
שלומי
אחיהוד בן שלומי
80 מר
2
2,500 ₪