שלומי
הרב חזן 126
45 מר
2
2,000 ₪
שלומי
סנונית 7
70 מר
2
2,200 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 64
45 מר
2
2,000 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 40
70 מר
2
2,400 ₪
שלומי
אחיהוד בן שלומי 10
80 מר
2
2,200 ₪
שלומי
עפרוני 34
40 מר
2
שלומי
חוף הים 46
50 מר
2
2,800 ₪
שלומי
שחף 3
60 מר
2
שלומי
נתן אלבז 4
65 מר
2
1,800 ₪
שלומי
הרב חזן
50 מר
2
1,800 ₪
שלומי
הרב מיימון 57
170 מר
2
3,000 ₪
שלומי
אחיהוד בן שלומי 4
66 מר
2
שלומי
הרב עוזיאל 67
60 מר
2
2,200 ₪
שלומי
איילון 126
50 מר
2
1,700 ₪
שלומי
אלבז נתן
65 מר
2
1,800 ₪
שלומי
אחיהוד בן שלומי 25
70 מר
2
2,500 ₪