שלומי
עפרוני 33
65 מר
2
2,500 ₪
שלומי
יפה נוף 230
90 מר
4
1,800 ₪
שלומי
 
100 מר
4
2,800 ₪
שלומי
 
140 מר
6
3,500 ₪
שלומי
הרב חזן 281
90 מר
4
2,000 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 63
55 מר
2
2,400 ₪
שלומי
דוד בן גוריון
70 מר
3
2,300 ₪
שלומי
יפה נוף 1
90 מר
4
שלומי
עפרוני 140
60 מר
2
2,500 ₪
שלומי
דוד בן גוריון
70 מר
3
2,300 ₪
שלומי
נורית 8
54 מר
2
2,450 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 64
85 מר
3
2,700 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 71
100 מר
4
3,500 ₪
שלומי
יפה נוף 230
85 מר
4
2,400 ₪
שלומי
סנונית 7
70 מר
2.5
2,500 ₪
שלומי
חוף הים 42
180 מר
5
4,500 ₪
שלומי
נווה רבין 10
99 מר
3
3,000 ₪
שלומי
הרב חזן 281
90 מר
4
1,900 ₪
שלומי
יפה נוף 217
85 מר
4
2,000 ₪
שלומי
יפה נוף 230
90 מר
4
2,100 ₪
שלומי
נווה רבין 20 כניסה:5
80 מר
3.5
2,500 ₪
שלומי
יפה נוף
95 מר
4
2,100 ₪
שלומי
 
100 מר
4
2,800 ₪
שלומי
עפרוני 33
65 מר
2
2,500 ₪
שלומי
דוד בן גוריון
95 מר
4
2,100 ₪
שלומי
 
140 מר
6
3,500 ₪
שלומי
נורית 8
45 מר
2
2,200 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 251
95 מר
4
2,100 ₪
שלומי
נווה רבין 10
99 מר
1.5
2,500 ₪
שלומי
עפרוני 140
60 מר
2
2,500 ₪
שלומי
נווה רבין 20
80 מר
3.5
2,800 ₪
שלומי
יפה נוף 235
90 מר
4
2,400 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 72
85 מר
4
2,000 ₪
שלומי
יפה נוף 9
90 מר
4
2,100 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 67
64 מר
2
2,250 ₪
שלומי
חוף הים 33
65 מר
2.5
2,300 ₪
שלומי
ששת הימים 107
90 מר
4.5
2,650 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 64
180 מר
6
3,500 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 42
50 מר
2.5
שלומי
עפרוני 1
200 מר
4
5,000 ₪
שלומי
עפרוני 1
20 מר
1
1,400 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 63
55 מר
2
2,400 ₪
שלומי
אחיהוד בן שלומי 4 כניסה:מי
80 מר
2
2,300 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 66
68 מר
2.5
2,200 ₪
שלומי
יסמין 33
36 מר
2
2,300 ₪
שלומי
זאב ז'בוטינסקי 8
40 מר
2
2,000 ₪
שלומי
שחף 3
50 מר
2
2,000 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 248
90 מר
4
2,450 ₪
שלומי
נתן אלבז 3 כניסה:18
80 מר
3.5
2,300 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 40
70 מר
2.5
2,300 ₪
שלומי
ששת הימים 238 כניסה:12
100 מר
4
2,500 ₪
שלומי
עפרוני 33
65 מר
2
2,200 ₪
שלומי
נווה רבין 18
85 מר
3.5
2,900 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 11
85 מר
4
2,600 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 63
180 מר
4
3,700 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 31
70 מר
2
שלומי
דוד בן גוריון
70 מר
3
1,750 ₪
שלומי
 
240 מר
4
3,000 ₪
שלומי
נוף הרים
93 מר
3
2,950 ₪
שלומי
יפה נוף 235
85 מר
4
2,000 ₪
שלומי
יפה נוף 9
90 מר
4
2,300 ₪
שלומי
הרב חזן 126
75 מר
3
2,500 ₪
שלומי
יפה נוף 10
96 מר
3
2,900 ₪
שלומי
 
60 מר
3
2,200 ₪
שלומי
אחיהוד בן שלומי 28
96 מר
3.5
3,500 ₪
שלומי
ניצן 37 כניסה:מי
160 מר
5
370 ₪
שלומי
יפה נוף
85 מר
2
2,200 ₪
שלומי
ששת הימים 1
1 מר
1
850 ₪
שלומי
שחף 29
70 מר
3
2,500 ₪
שלומי
ניצן
300 מר
5
4,250 ₪
שלומי
האלון 104
180 מר
5
5,000 ₪
שלומי
יפה נוף 239
86 מר
3.5
2,000 ₪
שלומי
סנונית 7
70 מר
2.5
2,500 ₪
שלומי
נווה רבין 10
99 מר
1.5
שלומי
 
70 מר
3
2,000 ₪
שלומי
זאב ז'בוטינסקי 25
60 מר
2
2,000 ₪
שלומי
הרב עוזיאל
25 מר
1
1,100 ₪
שלומי
אנפה 2
60 מר
2
שלומי
יסמין 10
220 מר
5
4,500 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 80
65 מר
2
2,200 ₪
שלומי
ששת הימים
80 מר
3
2,000 ₪
שלומי
הרב חזן 284 כניסה:אמ
75 מר
3
2,000 ₪
שלומי
ששת הימים
100 מר
4
2,300 ₪
שלומי
היצירה 54
146 מר
5
שלומי
ששת הימים 1006
50 מר
2.5
2,300 ₪
שלומי
ניצן 9
150 מר
5
3,800 ₪
שלומי
ששת הימים 233
45 מר
2
1,700 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 244
70 מר
3.5
2,100 ₪
שלומי
נווה רבין 18
115 מר
3.5
2,800 ₪
שלומי
עפרוני 6
30 מר
2
2,200 ₪
שלומי
ניצן 9
120 מר
3
3,500 ₪
שלומי
ששת הימים 233
75 מר
3
2,000 ₪
שלומי
עפרוני 1
96 מר
3
3,700 ₪
שלומי
יפה נוף 239
86 מר
3.5
2,000 ₪
שלומי
נווה רבין 101
105 מר
3.5
2,750 ₪
שלומי
חוף הים 30
1 מר
1