שלומי
דוד בן גוריון 31
70 מר
2
שלומי
עפרוני 33
65 מר
2
2,200 ₪
שלומי
ניצן 37 כניסה:מי
160 מר
5
370 ₪
שלומי
 
70 מר
3
2,000 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 248
90 מר
4
2,450 ₪
שלומי
יפה נוף
85 מר
2
2,200 ₪
שלומי
יפה נוף 235
85 מר
4
2,000 ₪
שלומי
יפה נוף 230
85 מר
4
2,400 ₪
שלומי
חוף הים 42
180 מר
5
4,500 ₪
שלומי
אחיהוד בן שלומי 28
96 מר
3.5
3,500 ₪
שלומי
יפה נוף 239
86 מר
3.5
2,000 ₪
שלומי
נוף הרים
93 מר
3
2,950 ₪
שלומי
ששת הימים 238 כניסה:12
100 מר
4
2,500 ₪
שלומי
נווה רבין 18
85 מר
3.5
2,900 ₪
שלומי
 
240 מר
4
3,000 ₪
שלומי
יפה נוף 10
96 מר
3
2,900 ₪
שלומי
 
60 מר
3
2,200 ₪
שלומי
הרב עוזיאל
25 מר
1
1,100 ₪
שלומי
נווה רבין 10
99 מר
1.5
שלומי
שחף 29
70 מר
3
2,500 ₪
שלומי
הרב חזן 126
75 מר
3
2,500 ₪
שלומי
יסמין 10
220 מר
5
4,500 ₪
שלומי
יפה נוף 9
90 מר
4
2,100 ₪
שלומי
 
195 מר
5
4,500 ₪
שלומי
הרב חזן 281
90 מר
4
1,900 ₪
שלומי
דוד בן גוריון
70 מר
3
1,750 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 3
80 מר
3.5
שלומי
הרב עוזיאל 43
50 מר
2
שלומי
הרב עוזיאל 63
180 מר
4
3,700 ₪
שלומי
ששת הימים
80 מר
3
2,000 ₪
שלומי
זאב ז'בוטינסקי 25
60 מר
2
2,000 ₪
שלומי
הרב חזן 284 כניסה:אמ
75 מר
3
2,000 ₪
שלומי
אנפה 2
60 מר
2
שלומי
היצירה 54
146 מר
5
שלומי
ששת הימים
100 מר
4
2,300 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 251
95 מר
4
2,100 ₪
שלומי
יער חניתה 1
180 מר
5
5,000 ₪
שלומי
ניצן 9
150 מר
5
3,800 ₪
שלומי
ששת הימים 1006
50 מר
2.5
2,300 ₪
שלומי
ששת הימים 233
45 מר
2
1,700 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 244
70 מר
3.5
2,100 ₪
שלומי
הרב חזן 281
90 מר
4
1,900 ₪
שלומי
עפרוני 6
30 מר
2
2,200 ₪
שלומי
הרב חזן 281
90 מר
4
1,900 ₪
שלומי
ששת הימים 233
75 מר
3
2,000 ₪
שלומי
עפרוני 1
96 מר
3
3,700 ₪
שלומי
אחיהוד בן שלומי 4 כניסה:מי
80 מר
2
2,300 ₪
שלומי
יפה נוף 239
86 מר
3.5
2,000 ₪
שלומי
הרב חזן 11
35 מר
1.5
1,200 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 66
68 מר
2.5
2,200 ₪
שלומי
יפה נוף 9
90 מר
4
2,300 ₪
שלומי
נווה רבין 101
105 מר
3.5
2,750 ₪
שלומי
חוף הים 30
1 מר
1
שלומי
האלה 109
40 מר
1
1,800 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 244
74 מר
3.5
2,200 ₪
שלומי
יסמין 7
60 מר
2.5
2,000 ₪
שלומי
האלון 59
50 מר
3
2,700 ₪
שלומי
דוד בן גוריון
65 מר
3
2,000 ₪
שלומי
דרך סנדי אזולאי 88
115 מר
3.5
3,750 ₪
שלומי
חוף הים 42
180 מר
5
5,000 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 63
20 מר
1
2,000 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 64
170 מר
5.5
4,500 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 64
80 מר
3.5
3,300 ₪
שלומי
ניצן 37
30 מר
1.5
1,700 ₪
שלומי
אנפה 7
150 מר
6
שלומי
דרור 28
100 מר
3
3,700 ₪
שלומי
ששת הימים 1006
50 מר
2.5
2,300 ₪
שלומי
הרב חזן 281
90 מר
4
2,000 ₪
שלומי
נורית 5
150 מר
5
3,700 ₪
שלומי
חוף הים 43
600 מר
7
שלומי
נורית 5
300 מר
5
שלומי
ששת הימים 238
85 מר
4
2,200 ₪
שלומי
יפה נוף 235
80 מר
4
2,200 ₪
שלומי
נרקיס 12
55 מר
2
2,500 ₪
שלומי
יפה נוף 235 כניסה:14
80 מר
4
2,000 ₪
שלומי
899 59
130 מר
5
4,500 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 244
70 מר
3.5
2,100 ₪
שלומי
אחיהוד בן שלומי 4
67 מר
2.5
2,400 ₪
שלומי
נווה רבין 28
100 מר
3.5
2,600 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 131
75 מר
3
2,500 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 284
84 מר
3
2,200 ₪
שלומי
החורשה 5
85 מר
3
100 ₪
שלומי
הרב חזן 126
45 מר
2
2,000 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 11
107 מר
4
2,500 ₪
שלומי
ניצן 41 כניסה:מי
60 מר
3
2,400 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 244
70 מר
3.5
2,100 ₪
שלומי
דרור 34
60 מר
2
2,200 ₪
שלומי
הרב חזן 281
90 מר
4
2,000 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 244
75 מר
3.5
1,800 ₪
שלומי
הרב עוזיאל 64
45 מר
2
2,000 ₪
שלומי
נרקיס 16
52 מר
2.5
2,500 ₪
שלומי
נרקיס 16
200 מר
4
4,200 ₪
שלומי
דוד בן גוריון 245
80 מר
3.5
2,000 ₪
שלומי
ששת הימים 238
84 מר
4
2,300 ₪
שלומי
ששת הימים 238
95 מר
4
2,499 ₪
שלומי
אנפה 8
330 מר
6
5,600 ₪