ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 6
120 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הגבורה היהודית 9
176 מר
6
7,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלימון 3
350 מר
9
15,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 21
80 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 16
60 מר
2
4,550 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 13
111 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 25
50 מר
2.5
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 1
65 מר
2.5
3,850 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 9
115 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון רבינוביץ 1
50 מר
1.5
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 50
80 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 4
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בר יוחאי 19
120 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 9
100 מר
4
6,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 11
88 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 7
130 מר
5
8,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד 3
91 מר
4
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 1
70 מר
2.5
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטנברג 23
70 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 13
100 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 23
80 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 10
70 מר
2.5
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
האחים זייגר 4
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 86
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 12
30 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בר יוחאי 111
70 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 19
35 מר
2
3,050 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ' 10
35 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 9
10 מר
500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 86
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 36
95 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
יל"ג 4
35 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלפרין 5
85 מר
2.5
3,650 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 1
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 38
30 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 6
62 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 8
80 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 52
70 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 16
90 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 4
45 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 20
20 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 8
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 14
92 מר
3.5
4,850 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 5
57 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 25
60 מר
2.5
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 20
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 4
80 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד 23
90 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 6
70 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 9
115 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 16
72 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 21
70 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 22
89 מר
3
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
מונטיפיורי 12
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 16
90 מר
2.5
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד 26
46 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלימון 3
350 מר
10
15,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 10
90 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 20
20 מר
1
2,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 15
120 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 41
105 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמזלג 3
75 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
59 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 3
100 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 13
90 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בר יוחאי 19
120 מר
3
5,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 36
87 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 8
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 2
40 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 16
65 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 24
92 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 4
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 5
135 מר
6
7,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 13
120 מר
5
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 11
52 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 18
55 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 22
15 מר
250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 14
80 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 9
70 מר
3.5
4,350 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 4
65 מר
3
3,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 28
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 23
93 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 13
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 21
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
18 מר
250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שינקין
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 46
65 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
החייל האלמוני 7
100 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטשילד 50
80 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
החייל האלמוני 3
125 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 14
90 מר
3
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 3
145 מר
4.5
6,250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 19
55 מר
2.5
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטנברג 5
45 מר
1.5
3,400 ₪