ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 14
77
3
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 1
53
2.5
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג 9
80
3
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 2
90
3.5
111 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
החייל האלמוני 5
93
3
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 30
55
2
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 20
55
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 15
115
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 6
70
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 92
30
1
2,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שליט 1
50
2
3,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 4
55
3
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 2
75
3
3,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
האחים זייגר 1
75
3
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 23
125
5
7,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 8
74
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 92
30
1
2,450 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 18
70
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 22
110
4
7,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 30
110
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטשילד 42
84
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 2
40
2
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמיל זולא 26
40
2
3,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 54
75
3
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 34
87
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 2
80
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 34
120
4.5
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 19
40
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
החייל האלמוני 4
70
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 23
110
3
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 2
65
2.5
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 66
95
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 16
35
2
3,650 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 6
87
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 10
80
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטשילד 50
70
2.5
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 7
45
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
75
2.5
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 14
85
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 19
90
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטנברג 15
97
4
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 102
30
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 20
80
4
5,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
מוצקין 10
80
3.5
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 12
60
2
3,550 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 7
45
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 39
70
3
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
האחים זייגר 8
95
4
4,700 ₪