ראשון לציון נווה אליהו
עגנון 999
70 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
פוזננסקי 9
55 מר
3
3,150 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
תורה ועבודה 15
92 מר
4
4,300 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
דוד תדהר 15
25 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
הצפירה 3
60 מר
3
3,200 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
דוד המלך 38
100 מר
3
6,000 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
עגנון 22
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
משורר השואה 3
110 מר
5
5,000 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
עגנון 2
70 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שלמה המלך 31
100 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אריאב 7
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
וילנסקי 7
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
הצפירה 9
60 מר
3
ראשון לציון נווה אליהו
שלמה נתן 15
25 מר
2
2,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
צייטלין 18
70 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
וילנסקי 9
40 מר
2
ראשון לציון נווה אליהו
נורוק 3
50 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
הכנסת 3
120 מר
5
100 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אריאב 6
110 מר
4
ראשון לציון נווה אליהו
שדרות זלמן שניאור 44
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
פוזננסקי 4
120 מר
5.5
5,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אנילביץ' 13
40 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אריאב 6
100 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
עגנון 12
65 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
איש מצליח 13
65 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
יצחק איגו ולד 37
55 מר
2
ראשון לציון נווה אליהו
דוד תדהר 27
65 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
תורה ועבודה 29
53 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
ישראל גלילי 25
134 מר
5.5
8,100 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אנילביץ' 52
65 מר
3
3,350 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
קהילת ניו ג'רסי 4
55 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
החלוץ 3
84 מר
4.5
4,300 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
חנה סנש 9
53 מר
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
חנה סנש 7
60 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שמואל הנביא 5
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
קהילת ניו ג'רסי 4
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אנילביץ' 30
120 מר
5
4,200 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
עגנון 10
60 מר
3
3,400 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
תורה ועבודה 15
92 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
הרב מינץ 8
90 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
החלוץ 2
90 מר
4.5
4,300 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
הרב מינץ 12
65 מר
3
3,550 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
עגנון 13
84 מר
4
ראשון לציון נווה אליהו
תורה ועבודה 11
50 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אריאב 3
58 מר
3
3,300 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
דוד המלך 30
20 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אריאב 5
60 מר
3
3,200 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
עגנון 13
60 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שדרות זלמן שניאור 8
50 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
מלכי ישראל 18
250 מר
8
10,000 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אריאב 5
50 מר
3
3,200 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
תורה ועבודה 31
52 מר
3
3,100 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שדרות זלמן שניאור 25
70 מר
3
3,200 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
השופטים 5
40 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שלום אש 16
70 מר
3
ראשון לציון נווה אליהו
פוזננסקי 8
200 מר
6
ראשון לציון נווה אליהו
נורוק 5
40 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שדרות זלמן שניאור 35
60 מר
3
3,300 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
החלוץ 3
90 מר
4.5
4,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שדרות זלמן שניאור 35
70 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
דוד המלך 18
30 מר
1
2,550 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שדרות זלמן שניאור 33
100 מר
4
4,000 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
דוד תדהר 3
69 מר
3
2,900 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שדרות זלמן שניאור 26
35 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
עגנון 13
90 מר
4
4,300 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
מלכי ישראל 31
60 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
עזרה וביצרון 14
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
פוזננסקי 18
80 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
מלכי ישראל 100
55 מר
2.5
ראשון לציון נווה אליהו
אבא הלל סילבר 1
111 מר
2
ראשון לציון נווה אליהו
חנה סנש 3
50 מר
2
ראשון לציון נווה אליהו
שלום אש 12
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
פוזננסקי 18
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אריאב 8
55 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אנילביץ' 7
95 מר
4.5
ראשון לציון נווה אליהו
הכנסת 6
106 מר
6
4,800 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שדרות זלמן שניאור 20
70 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
הגלים 18
110 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
עגנון 1
70 מר
3
3,300 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שלמה המלך 33
30 מר
1
2,650 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
תורה ועבודה 15
86 מר
4
ראשון לציון נווה אליהו
מלכי ישראל 7
28 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שלום אש 12
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
פוזננסקי 15
60 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
דוד תדהר 1
51 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אריאב 5
48 מר
3
2,950 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
החלוץ 3
60 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
תורה ועבודה 17
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
חנה סנש 6
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אבא הלל סילבר 15
50 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שלמה המלך 24
25 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שדרות זלמן שניאור 29
95 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
דוד המלך 56
25 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
אריאב 5
58 מר
3
3,300 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
שדרות זלמן שניאור 30
70 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
ארנון 6
40 מר
1.5
2,500 ₪