ראשון לציון נווה ים
ששת הימים 24
40 מר
1.5
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
טופז 1
20 מר
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטים 00
35 מר
2
2,850 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון
4
6,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
ששת הימים 3
48 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר 7
70 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים 9
45 מר
1
ראשון לציון נווה ים
העוגן 20
40 מר
3
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע הראל 7
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
המלחים 47
40 מר
1
1,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטים 1
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר 7
70 מר
2
3,850 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון 1
110 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע הראל 15
95 מר
4
5,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע יונתן 18
35 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה ים
העוגן 126
65 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ברק 2
35 מר
2
2,650 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר 159
65 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע משה 37
100 מר
4
6,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
המפרש 8
74 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הלווייתן 5
40 מר
1.5
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
מגדלור 41
55 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הלווייתן 253
80 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
האלמוגים 5
60 מר
2.5
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 22
95 מר
4
ראשון לציון נווה ים
האוניה 27
50 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
יהלום 111
37 מר
1
3,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת 1
145 מר
5
ראשון לציון נווה ים
האלמוגים 62
50 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע דין וחשבון 99
45 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
דג הזהב 55
40 מר
1
3,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 15
25 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הזהרון 4
45 מר
1
ראשון לציון נווה ים
ששת הימים 64
60 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
המלחים 1000
45 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
המפרש 8
38 מר
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר 23
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הזהרון 14
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הזהרון 10
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הרפסודה 13
80 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדיונון 12
40 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
הצדף 5
30 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון נווה ים
האילתית 26
70 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטים 39
62 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול 1
65 מר
2.5
4,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
דג הזהב 999
40 מר
1
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
האלמוגים 5
55 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
האלמוגים 1
65 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסירה 3
25 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדיונון 39
45 מר
2
2,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול 1
40 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ברק 20
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה ים
הרפסודה 16
70 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
הצדף 17
60 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 27
50 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע הראל 15
90 מר
3.5
4,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
האוניה 4
47 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדיונון 29
40 מר
1
2,600 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע עובדה 19
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
שוהם 6
30 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדולפין 20
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
דג הזהב 3
40 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
ששת הימים 25
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הזהרון 35
40 מר
1
2,600 ₪
ראשון לציון נווה ים
הלווייתן 253
250 מר
5
8,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
דג הזהב 1111
50 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדולפין 9
50 מר
3
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הרפסודה 99
200 מר
5.5
7,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 9
60 מר
1
3,600 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנמל 58
58 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון נווה ים
הרפסודה 15
40 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
95 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ברק 7
60 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע שלמה 49
25 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר 29
47 מר
1.5
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
הרפסודה 99
43 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר 23
100 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים 9
45 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדולפין 26
40 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
דג הזהב 12
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע תמוז 10
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסירה 22
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים 4
500 מר
8
22,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע משה 27
25 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנמל 99
180 מר
5.5
8,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
משה גבין 30
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
דג הזהב 3
40 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדיונון 27
50 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
הקברניט 1
60 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
התורן 3
30 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע שלמה 73
40 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
המלחים 21
40 מר
1.5
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ברק 9
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הקונכיה 20
50 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון נווה ים
הזהרון 13
35 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
האלמוגים 100
70 מר
2.5
3,200 ₪