ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 10
90 מר
2.5
4,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמות 35
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 999
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 99
65 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 47
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 11
43 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אלוני הבשן 6
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 66
65 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
דיקלה 17
55 מר
1
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 5
35 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 13
100 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 37
95 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 61
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אורטל 3
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 79
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אודם 20
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמת מגשימים 32
43 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שעל 1
45 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 85
75 מר
2
3,450 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 2
60 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 20
48 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 23
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 26
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 28
50 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 22
40 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 300
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 10
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 5
55 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 9
25 מר
1
1,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמת מגשימים 32
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 15
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 18
95 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
60 מר
2
4,650 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
90 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
בני חיל 1
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 23
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 57
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
55 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 18
85 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אלוני הבשן 2
48 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 20
48 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 12
55 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רפידים 15
54 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 55
60 מר
3
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
דיקלה 6
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 15
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אלוני הבשן 9
55 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 6
55 מר
1.5
3,550 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רחביה אופק 14
70 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אורטל 3
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 9
25 מר
1
2,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 6
50 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 37
100 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 99
38 מר
1
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רחביה אופק 22
80 מר
2.5
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 20
48 מר
2
3,400 ₪