ראשון לציון נווה דקלים
קשת 51
65
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 14
65
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני חיל 23
55
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רפידים 3
50
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מבואות חרמון 1
90
3
4,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 5
50
2
3,650 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 1
60
3
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 51
40
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני חיל 10
80
3
4,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שדות 12
60
1
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני יהודה
50
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 1
40
1
2,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמת מגשימים 32
45
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 20
40
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אודם 8
40
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות 34
50
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני יהודה 6
45
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 5
40
1
2,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 20
48
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 60
40
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 5
40
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 47
50
2.5
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 15
30
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אודם 44
35
1
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן 30
50
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמת מגשימים 18
50
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמות 9
45
2
2,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אפיק 3
50
2
3,500 ₪