ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב
250 מר
6
9,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 7
275 מר
6
11,250 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות 117
250 מר
5
11,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מבואות חרמון 77
200 מר
5
10,500 ₪