ראשון לציון נווה דקלים
דיקלה 100
350 מר
7
15,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 7
250 מר
6.5
10,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן 18
510 מר
9
20,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 11
250 מר
6
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 113
250 מר
8
11,499 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 7
285 מר
6
11,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 44
318 מר
7
14,500 ₪